S&P zadržala kreditni rejting BiH

4.5.2020

Međunarodna rejting agencija Standard and Poor's (S&P) je 30.04.2020. godine objavila vanrednu procjenu kreditnog rejtinga BiH, koju provodi u za većinu zemalja zbog krize izazvane pandemijom virusa COVID-19. U odnosu na redovnu procjenu sa početka marta, zadržan je rejting „B“, dok su izgledi izmijenjeni sa pozitivnih na stabilne.

Imajući u vidu globalni karakter pandemije, kao i izazove koje predstavlja za zdravstvene, ekonomske i finansijske sisteme u okruženju i svijetu, zadržavanje rejtinga i ovakvi izgledi znače da se očekuje kako će mjere koje se poduzimaju u BiH doprinijeti znatnom ublažavanju negativnih efekata pandemije.

Prema mišljenju analitičara ove agencije, globalna pandemija koju je uzrokovao COVID-19 odraziće se na ekonomiju BiH, direktno i kroz vanjskotrgovinske kanale. S&P očekuje da će realni GDP u 2020. godini biti smanjen za 5%, te da će fiskalni i vanjski izgledi BiH također biti pogoršani. Ekonomski oporavak se očekuje se u 2021. godini.

Rejting bi u narednih 12 mjeseci mogao biti i povećan, ukoliko ekonomski oporavak bude i snažniji, ili brži od očekivanog, i ukoliko se poboljša ozračje u kojem se donose domaće politike. Prvenstveno, bilo bi poželjno vidjeti manje konfrontirajuće politike, i politike bazirane na konsenzusu, koje su orjentisane ka strukturalnim reformama i snažnijoj podršci ekonomskom rastu.


Newsletter CBBiH