Ambasador Hunn u nastupnoj posjeti Centralnoj banci BiH

3.2.2021

Novoimenovani ambasador Švajcarske Nj. E. Daniel Hunn posjetio je 03.02.2021. godine Centralnu banku Bosne i Hercegovine (CBBiH). U nastupnu posjetu Nj. E. primio je guverner CBBiH dr. Senad Softić koji je tom prilikom iskazao zahvalnost za napore koje je uložila Švajcarska u ekonomski i socijalni razvoj BiH, te naglasio da CBBiH već godinama gradi izuzetno kvalitetne odnose sa švajcarskom Vladom i njenim finansijskim institucijama.

Ambasador Hunn ukazao je na činjenicu da je CBBiH već počela s aktivnostima realizacije i korištenja tehničke pomoći u 2021. godini, što je čini najuspješnijom centralnom bankom – korisnikom tehničke pomoći u BCC programu.

U okviru partnerstva i strategije podrške Švajcarske Bosni i Hercegovini odvija se izuzetno uspješna saradnja sa CBBiH, posebno kroz Program bilateralne pomoći i izgradnje kapaciteta centralnih banaka (BCC), koji se realizuje uz intenzivne konsultacije sa Švajcarskim sekretarijatom za ekonomske poslove (SECO) i Institutom za međunarodne studije iz Ženeve. Tokom 2020. godine, ova saradnja se odvijala u virtuelnom formatu, kroz intenzivne konsultacije i edukativne aktivnosti, u skladu s potrebama CBBiH.

Nakon uspješno provedene prve faze Programa 2014-2017. godine, u toku je druga faza, odnosno nastavak programa do 2022. godine. Područja podrške su monetarna politika, konkretnije, istraživanje i unapređenje procesa upravljanja deviznim rezervama, statistika, upravljanje ljudskim resursima i okvir operativnog rizika, uključujući unapređenje planova za kontinuitet poslovanja.

„Iznimno cijenim brzu reakciju i podršku SECO u ovim izazovnim vremenima. Zahvaljujući posvećenosti švajcarskog partnera ali i  intenzivnim naporima osoblja CBBiH, projekat se odvija u kontinuitetu“, zaključio je guverner Softić. Ovom prilikom guverner je ambasadora Hunna informisao o najnovijim makroekonomskim pokazateljima za Bosnu i Hercegovinu te aktivnostima koje je CBBiH poduzela tokom perioda pandemije u cilju očuvanja monetarne stabilnosti i stabilnosti finansijskog sistema.

Tokom razgovora ambasador Hunn je istakao opredijeljenost njegove države za nastavkom saradnje u okviru  partnerstva  i  strategije podrške  Švajcarske Bosni i Hercegovini.


Newsletter CBBiH