Idejni projekat predat Općini Centar

10.3.2021

Nakon što je konkursna Komisija jednoglasno izabrala pobjednika idejnog rješenja poslovnog objekta za potrebe Centralne banke Bosne i Hercegovine (CBBiH)– Glavne jedinice Sarajevo, CBBiH je danas Općini Centar predala idejni projekat, te time izvršila dopunu već ranije predatog zahtjeva za izdavanje urbanističke saglasnosti za gradnju na parceli CBBiH, u ulici Kranjčevićeva, na lokalitetu Hastahana.

Profesori doc. dr. Pavle Krstić, dipl. ing. arhitekture, emeritus Ognjenka Finci te Zijo Krvavac, dipl. ing. arhitekture u završnom izvještaju konkursne komisije za provođenje postupka javne nabavke su zaključili da je ideja „zelene arhitekture, sa fasadama koje doprinose urbanom karakteru Kranjčevićeve ulice, sa svim sigurnosnim kvalitetima koje zahtijeva ovaj tip objekta“ najbolje rješenje. 

U narednim danima javnosti će, putem različitih medijskih kanala, biti prezentiran izgled objekta sa našim projekcijama rješenja „Parka prof. dr. Nijaz Duraković“, a koji se naslanja na parcelu CBBiH. Transparentnost rada je u vrhu agende CBBiH. Kao i do sada, na raspolaganju smo dati odgovore na sva pitanja.

Danas otkrivamo mali dio odabranog Idejnog rješenja objekta, koji sa ovakvim prijedlogom rješenja uređenja okoliša i parka, cjelokupan lokalitet Hastahana čini mjestom kvalitetnog i ugodnog življenja.


Newsletter CBBiH