Tehnički papir: Makroekonomski model za BiH za kratkoročno i srednjoročno predviđanje

19.4.2021

CBBiH je razvila polustrukturni model za srednjoročne makroekonomske projekcije 2020. godine. Projekcije se izrađuju, i objavljuju, dva puta godišnje za trogodišnji horizont. Tehnički papir, objavljen kroz poziv za dostavu istraživačkih radova CBBiH (poziv na linku Preuzmite cijeli dokument (PDF)) dijeli sa stručnom i širom javnosti strukturu originalnog modela, i prve rezultate empirijskih istraživanja.

Sigurni smo da će korisnicima naših projekcija ovakav detaljan tehnički uvid u jednačine, i veze među standardnim makroekonomskim blokovima u BiH, dodatno pojasniti projekcije koje objavljujemo u svjetlu pretpostavljenih veza među varijablama. Vjerujemo da će ovakav pristup pojačati interakciju između CBBiH I korisnika naših projekcija.

Zbog međunarodnog karaktera i ciljanih autora, ali i korisnika objavljenih istraživanja, poziv za dostavu radova se objavljuje na engleskom jezku. Radovi se takođe dostavljaju na egleskom jeziku (rad dostupan na linku https://www.cbbh.ba/Content/Archive/1141).


Newsletter CBBiH