CBBiH: Ove i naredne godine očekuje se niska i stabilna inflacija

26.4.2021

Očekivana inflacija za tekuću, 2021. godinu iznosi 0,94%, dok se za 2022. godinu očekuje blagi rast inflacije na 1,31%, pokazuju podaci Centralne banke Bosne i Hercegovine (CBBiH), prikupljeni tokom martovskog anketiranja finansijskog sektora u BiH.

Podaci ukazuju na to da se ne očekuje ubrzavanje inflacije i da će ona ostati uglavnom na niskom nivou. Održavanju niske inflacije, što je jedan od preduslova održivog ekonomskog rasta, doprinosi i postojeći aranžman monetarne politike u BiH.

CBBiH od prošle godine objavljuje podatke svog kontinuiranog istraživanja o inflacionim očekivanjima na polugodišnjoj osnovi, a u cilju sagledavanja generalne percepcije o cjenovnim kretanjima. CBBiH će i dalje u saradnji sa bankama i osiguravajućim društvima provoditi istraživanja o inflacionim očekivanjima u zemlji te rezultate objavljivati radi transparentne komunikacije sa javnošću i očuvanja kredibiliteta monetarne politike.


Newsletter CBBiH