20 godina bankarski i fiskalni agent Bosne i Hercegovine

6.7.2021

Punih 20 godina, Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH) uspješno obavlja poslove bankarskog i fiskalnog agenta i servisiranja vanjskog duga za našu državu. Uspješno izvršavanje funkcija agenta podrazumijeva visok nivo odgovornosti u izvršavanju naloga Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine te kontinuiran razvoj i unapređenje saradnje i sistema komunikacije sa nadležnim ministarstvima.

Zakonom o Centralnoj banci Bosne i Hercegovine definisano je da će CBBiH raditi kao bankar i fiskalni agent Bosne i Hercegovine. Na bazi zakonskog mandata, CBBiH obavlja transakcije po nalogu Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine u vezi sa servisiranjem vanjskog duga Bosne i Hercegovine i djeluje kao fiskalni agent za članstvo Bosne i Hercegovine u međunarodnim finansijskim institucijama.

Svi poslovi, zadaci, nadležnosti i međusobni odnosi CBBiH i Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine, u skladu sa zakonskim propisima, definisani su Ugovorom o servisiranju vanjskog duga i Ugovorom o obavljanju poslova bankarskog i fiskalnog agenta za državu Bosnu i Hercegovinu, koji su zaključeni prvi put 6. jula 2001. godine, dok je zadnja verzija zaključena 2013. godine.

Centralna banka Bosne i Hercegovine je u skladu sa odredbama važećih ugovora, tokom dvadeset godina rada kao bankar i fiskalni agent uspješno obavljala sve zakonske obaveze i blagovremeno osiguravala potrebne iznose u stranim valutama za plaćanje dospjelih obaveza te blagovremeno i tačno izvršavala plaćanja na osnovu naloga i instrukcija Ministarstva finansija i trezora BiH i o svim izvršenim poslovima propisno izvještavala nadležno ministarstvo.

Reprezentativno, tačno, precizno i na vrijeme su postulati na kojima počiva naše poslovanje u ime države. Neprestani napori u postizanju izvrsnosti su jedini pravi odgovor za povjerenje koje nam je ukazano.


Newsletter CBBiH