Druženje s novinarima: Uloga i značaj platnih sistema i registara u CBBiH

29.7.2021

Platni sistemi Centralne banke Bosne i Hercegovine (CBBiH) već 20 godina su činjenica koja potvrđuje tezu da u našoj zemlji mogu funkcionirati složeni sistemi po najvišim svjetskim standardima. Od prvog radnog dana u okviru platnih sistema uspješno i stabilno funkcionišu sistem bruto poravnanja u realnom vremenu (BPRV) – za plaćanja preko 10.000 KM i žirokliring sistem za transakcije u iznosu jednakom ili manjem od 10.000 KM. I nikada se nije desilo da sistem zakaže ili ne obavi pravovremeno namijenjeni posao. Ni tokom poplava 2014. niti sistemskim promjenama kakve je donijela pandemija COVID 19.

Tokom godina, sistem se kontinuirano dograđuje radi ispunjavanja svih neophodnih tehnoloških i sigurnosnih standarda, a najveći iskorak je napravljen u 2019. godini kada je žirokliring sistem usklađen s načinom rada u Evropskoj uniji (EU) te je na taj način stvorena pretpostavka za bržu integraciju platnih sistema CBBiH u EU tokove. 

Nije dopušten bilo kakav izgovor za odstupanje od izvrsnosti. Na tom principu počiva ukupno poslovanje CBBiH. Radna etika, koja od kolektiva očekuje stalne napore na poboljšanju rada, može iznijeti dvije decenije besprijekornog rada jednog od najvećih sistema u državi.

Rukovodilac Službe za informatičku podršku Odjeljenja za platne sisteme CBBiH Saša Lemez je danas novinare upoznao s istorijatom te osnovnim značajkama Platnih sistema; bruto poravnanjem u realnom vremenu, žirokliring plaćanjima, te uređenju koje donose jedinstveni registri računa i kredita. I kako je priča o konvertibilnoj marki kredibilan argument da postoji dobro koje nas spaja.

Konvertibilne marke volimo jednako svi, jer im možemo vjerovati, tako je i priča o Platnim sistemima CBBiH činjenica koja jasno ukazuje da se i u našoj zemlji može raditi po najvišim standardima. Centralna banka Bosne i Hercegovine i konvertibilna marka nas nikada nisu iznevjerili.

 


Newsletter CBBiH