CBBiH neometano izvršava svoju zakonsku ulogu, osnovne zadatke i funkcije

10.8.2021

Na sjednici Upravnog vijeća Centralne banke Bosne i Hercegovine (CB BiH) koja je održana danas, 10. 8. 2021. godine, imajući u vidu, pored ostalog, odredbe releventnih zakona koji osiguravaju kontinuitet poslovanja CBBiH i institucija Bosne i Hercegovine (odredbe člana 14, stav (8) Zakona o Centralnoj banci BiH i člana 55a. Zakona o upravi Bosne i Hercegovine), Upravno vijeće CBBiH je zauzelo stav da je neophodno omogućiti nesmetano izvršavanje zakonske uloge, osnovnih zadataka i funkcija CBBiH, u skladu sa Zakonom o CBBiH i njenim važećim aktima, dok Predsjedništvo Bosne i Hercegovine ne izvrši imenovanje novog saziva Upravnog vijeća.


Newsletter CBBiH