UV CBBiH dalo odobrenje za imenovanje novog viceguvernera i zamjenika glavnog internog revizora

11.8.2021

Upravno vijeće Centralne banke Bosne i Hercegovine (CBBiH) je na 12. sjednici održanoj 10.8.2021. godine dalo odobrenje guverneru da imenuje dr. Željka Marića za viceguvernera CBBiH, nadležnog za Sektor za statistiku, servisiranje vanjskog duga, evropske integracije i platne sisteme, na mandatni period od četiri godine, počevši od 16.8.2021. godine do 15.8.2025. godine. Dr. Marić dolazi na upražnjeno mjesto viceguvernera CBBiH kojem je, u prethodnom periodu, istekao mandat.

Takođe, Upravno vijeće CBBiH je dalo odobrenje za imenovanje mr. Edisa Kovačevića na poziciju zamjenika glavnog internog revizora na mandatni period od četiri godine, od 1.9.2021. godine do 31.8.2025. godine, a koji dolazi na upražnjeno mjesto, po odlasku u penziju prethodnog zamjenika glavnog internog revizora.


Newsletter CBBiH