Intervju guvernera za Večernji list:Centralna banka pomaže oporavku BiH i očekuje rast BDP-a od 3,4%

12.8.2021

Centralna banka pomaže oporavku BiH i očekuje rast BDP-a od 3,4%

U Sarajevu je ove sedmice održana sjednica Upravnog vijeća Centralne banke BiH, na kojoj je donesena odluka o nastavku neometanoga djelovanja ove institucije u skladu sa Zakonom o Centralnoj banci BiH i aktima CB BiH, a u tom kontekstu je guverner dr. Senad Softić u razgovoru za Večernji list objasnio procedure koje su ispoštovane te se osvrnuo na projekcije ekonomskog oporavka za ovu godinu, kazavši kako se očekuje godišnji rast realnog BDP-a od 3,4%.

Uputio je i na veliku važnost ove institucije u kontekstu stvaranja stabilnog ekonomskog okruženja kao nužnog preduslova za rast ekonomske aktivnosti u BiH. 

Projekcije

Softić je objasnio kako je stav Upravnog vijeća Centralne banke Bosne i Hercegovine, pozivajući se na relevantne odredbe zakona koje u ovoj situaciji osiguravaju kontinuitet, da Centralna banka Bosne i Hercegovine nastavlja neometano izvršavati svoju ulogu, zadatke i funkcije, što uključuje i guvernera, u skladu sa Zakonom o Centralnoj banci BiH i aktima CB BiH, sve dok Predsjedništvo BiH ne izvrši imenovanje novih članova Upravnog vijeća.

Kada je riječ o očekivanjima od ove godine, a u kontekstu ekonomskih pokazatelja, Softić je uputio na proljetni krug srednjoročnih makroekonomskih projekcija koji pokazuje umjeren ekonomski oporavak u 2021. godini.

- Očekujemo godišnji rast realnog BDP-a od 3,4%. Jesenski krug makroekonomskih projekcija, rađen na osnovu kvartalnih podataka s polovine 2021. godine i dostupnih mjesečnih podataka za treći kvartal, planiramo objaviti u novembru. No postojeći podaci za sada ne upućuju na to da bi projekcije za 2021. godinu iz maja mogle biti značajno korigovane - naveo je Softić.

Kada je riječ o radu ove institucije, naglasio je kako će Centralna banka nastaviti djelovati u okviru zakonom propisanog mandata i time doprinositi procesu ekonomskog oporavka u Bosni i Hercegovini. Naveo je pritom nekoliko primjera.

- Devizni rizik, koji može značajno uticati na oporavak u zemlji, vrlo je mali (nikada zanemariv, rizik postoji uvijek) jer CB BiH dosljedno provodi politiku Valutnog odbora. I dalje ćemo, kao i do sada, voditi politiku obavezne rezerve u svim njenim segmentima tako što pomažemo ekonomskom razvoju i stabilnosti zemlje - poručio je Softić.

Ako se ekonomska kretanja promijene ili se uoči promjena ključnih makroekonomskih trendova, spremni su poduzeti sve mjere koje im zakonski stoje na raspolaganju.

Stabilno okruženje

- I dalje ćemo osiguravati neometano funkcionisanje međubankarskog platnog sistema. Sve ostale funkcije CB BiH obavlja uredno, uključujući i komuniciranje s relevantnim međunarodnim institucijama, rejting agencijama, čime se doprinosi pozitivnom ekonomskom okruženju - dodao je guverner.

Dijeleći pouzdane ekonomske informacije i analize na transparentan način te ispunjavajući obaveze koje se očekuju od zemlje u procesu EU integracija, Centralna banka BiH pridonosi, kazao je on, ekonomskom oporavku.

Ukratko, zaključio je Softić, profesionalno obavljajući sve svoje zakonske zadatke, Centralna banka BiH značajno pomaže stvaranju stabilnog ekonomskog okruženja kao nužnog preduslova za rast ekonomske aktivnosti u Bosni i Hercegovini.


Newsletter CBBiH