Stav Upravnog odbora/vijeća CBBiH u vezi sa aktuelnim imenovanjima u CBBiH

24.8.2021

U vezi sa objavama određenih medija i pogrešnih navoda u vezi sa mandatom imenovanog lica u Centralnoj banci Bosne i Hercegovine (CBBiH), ovim putem obavještavamo javnost da je na sjednici Upravnog vijeća CBBiH, koja je održana 10.8.2021. godine, razmatrana informacija o isteku mandata imenovanih lica u CBBiH, uključujući i viceguvernera nadležnog za Sektor za monetarne operacije, upravljanje deviznim rezervama i gotovinom, te je zaključeno da se nastave konsultacije u vezi sa imenovanjem novog viceguvernera. Konsultacije su u toku i uskoro se očekuje imenovanje viceguvernera Centralne banke Bosne i Hercegovine nadležnog za poslove Sektora za monetarne operacije, upravljanje deviznim rezervama i gotovinom. 

Milica Lakić je obnašala funkciju viceguvernera CBBiH u četverogodišnjem mandatu od 11.08.2017. godine do 10.08.2021. godine, te je mandat ovog imenovanog lica istekao sa navedenim datumom.

Svi procesi i poslovi iz nadležnosti Sektora za monetarne operacije, upravljanje deviznim rezervama i gotovinom odvijaju se neometano i organizirani su na osnovu datih ovlaštenja o obavljanju poslova, u skladu sa važećim procedurama u CBBiH i uz odobrenje Upravnog vijeća CBBiH datog na sjednici održanoj 10.8.2021. godine. Zamjene se organiziraju na isti način kako se to radi u odsustvu bilo kojeg imenovanog lica u CBBiH. Tako su organizovane i zamjene Milice Lakić koja je tokom svog četverogodišnjeg mandata odsustvovala preko 300 radnih dana po raznim osnovama.

CBBiH će pravovremeno informisati javnost o imenovanjima viceguvernera nadležnog za poslove Sektora za monetarne operacije, upravljanje deviznim rezervama i gotovinom, direktora Glavne banke Republike Srpske Centralne banke Bosne i Hercegovine i drugih imenovanih lica u skladu sa istekom njihovih mandata.


Newsletter CBBiH