Očitovanje CBBiH na Izvještaj ad hoc Radnog tijela

29.9.2021

Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH), dana 29.9.2021. godine, dostavila je načelniku Općine Centar, gospodinu Srđanu Mandiću i predsjedavajućem Općinskog vijeća Općine Centar Sarajevo, gospodinu Sejadu Đozo, očitovanje na Izvještaj ad hoc Radnog tijela kojeg je imenovao načelnik Općine Centar Sarajevo

Očitovanje CBBiH na Izvještaj sa pripadajućim prilozima, možete preuzeti na:

Očitovanje CBBiH na Izvještaj

Prilozi


Newsletter CBBiH