Guverner CBBiH u dijalogu „Nova razmišljanja o ekonomskom rastu“, održanom u Ljubljani

5.10.2021

Upravljanje rizicima, izražen značaj ljudskih resursa i razvijanje modaliteta rada na daljinu, te uvođenje novih oblika upravljanja samo su neke od promjena do kojih je u centralnom bankarstvu dovela kriza izazvana pandemijom virusa Covid-19.

Sa ovim izazovima suočena je i Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH) o čemu je guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine dr. Senad Softić govorio, učestvujući u dijalogu o regionalnoj politici koji je, pod naslovom „Novo razmišljanje o ekonomskom rastu”, održan danas, 5.10.2021. godine u Ljubljani (Republika Slovenija). Koji su kapaciteti potrebni ekonomijama i poslovnom svijetu zemalja Zapadnog Balkana i Turske kako bi pronašle svoje mjesto na globalnoj ekonomskoj mapi, i kako krizu uzrokovanu pandemijom Covid-19 pretvoriti u priliku za rast, teme su ovog dijaloga koji je okupio predstavnike različitih sektora zemalja Jugoistočne Evrope.

Osvrćući se na djelovanje CBBiH tokom pandemije, guverner Softić ukazao je na izazove sa kojima je CBBiH bila suočena kako bi osigurala nastavak svojih operacija u uslovima potpunog lockdowna, vodeći istovremeno računa o sigurnosti i zdravlju svojih uposlenika.

„Sve vrijeme pandemije, koja i dalje traje, CBBiH je održala stabilnost valute, doprinoseći ukupnoj finansijskoj stabilnosti u zemlji“, kazao je guverner Softić, navodeći i ostale aktivnosti koje je CBBiH provodila, a koje su od ključnog značaja za očuvanje finansijske stabilnosti u zemlji: obavezna rezerva banaka održavana je prema propisima; deviznim rezervama upravljano je, prvenstveno, na siguran način; platni sistemi u zemlji, kao važan faktor finansijske stabilnosti, funkcionisali su bez prekida obavljajući redovno sve transakcije; sve potrebe banaka i privrede bile su podmirene u pogledu ponude gotovine, a bankarska likvidnost je sve vrijeme bila vrlo visoka; CBBiH je redovno izvršavala obaveze fiskalnog i bankarskog agenta za državu Bosnu i Hercegovinu i druge javne institucije; koordinacija sa drugim institucijama bila je efikasna; brza i transparentna komunikacija sa javnošću bila je ključna za održavanje povjerenja javnosti u korake koje je CBBiH poduzela, kao i povjerenja u ukupnu stabilnost sistema u ovom neizvjesnom vremenu.

Budući izazov za centralno bankarstvo, finansijski sistem i ekonomiju u cjelini, kako je istakao guverner CBBiH, ogleda se u digitalizaciji ekonomije i kripto imovini.

“Želim reći da, u potrazi za novim razmišljanjima o ekonomskom razvoju, ne smijemo zaboraviti rizike. Kripto imovina nije valuta i špekulativna je zbog svojih nestabilnih cijena”, istakao je guverner, te dodao da centralne banke, kao čuvari finansijske stabilnosti, posebno moraju biti svjesne ovoga, uz napomenu da su, bez sumnje, mogućnosti digitalizacije ogromne, ali i da su rizici veliki.

Stoga će CBBiH pažljivo pratiti sve nove trendove, prilagođavati se novim izazovima i reagovati na vrijeme, zaključio je guverner Softić.


Newsletter CBBiH