Guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine u posjeti Centralnoj banci Slovenije

6.10.2021

U službenoj posjeti Centralnoj banci Slovenije (BSI), 05.10.2021. godine, boravio je guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine (CBBiH) dr. Senad Softić i u razgovoru sa guvernerom BSI mr. Boštjanom Vasleom, razmijenio informacije o uticaju pandemije uzrokovane virusom COVID-19 na finansijski sistem, realnu ekonomiju i stanovništvo.

Guverneri su istakli da su tokom pandemije bankarski sektori obje zemlje očuvali stabilnost, te da su likvidnost i solventnost na nivou sistema zadovoljavajući. U okviru razgovora o mjerema koje su poduzete, istaknuto je da su nekonvencionalne mjere monetarne politike tokom pandemije dale rezultate i ublažile negativne efekte krize, ali i da trenutna situacija i dalje zahtijeva da monetarna politika ostane visoko prilagodljiva. Oporavak je u toku, ali novi talasi pandemije mogli bi ga usporiti, saglasili su se guverneri Softić i Vasle.

Posebnu pažnju, u okviru zvaničnog susreta, posvetili su pitanju inflacije u eurozoni koja je, na godišnjem nivou dodatno ubrzala, najvećim dijelom pod uticajem daljnjeg rasta cijena energenata. I procjene CBBiH ukazuju na jačanje inflatornih pritisaka u BiH do kraja godine, na osnovu podataka o kretanjima cijena hrane i nafte, te domaćih i stranih ekonomskih aktivnosti u narednom periodu.

Trend digitalizacije finansija također je jedno od pitanja o kojem je razgovarano, pri čemu je istaknuto da je novih tehnologija jako puno, ali da je važno osigurati da one doprinose dobrobiti stanovništva i održivom rastu.

Međusobna saradnja dvije centralne banke ocijenjena je izuzetno uspješnom i na bilateralnom i na multilateralnom nivou, budući da su centralne banke obje zemlje članice Kluba guvernera zemalja Centralne Azije, Crnog mora i Balkana te holandsko-belgijske konstituence Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke, u okviru kojih se razmjenjuju informacije o aktuelnim ekonomskim i finansijskim temama u zemljama članicama. Banka Slovenije je bila i jedna od banaka Eurosistema koja je bila uključena u Program tehničke pomoći Centralnoj banci Bosne i Hercegovine koji je finansiran iz finansijskih instrumenata za pretpristupnu pomoć IPA, na čemu je guverner Softić posebno zahvalio. 

Posjetu Banci Slovenije guverner Softić je okončao obilaskom novog Muzeja novca Banke Slovenije u kojem je audiovizuelnim i interaktivnim sadržajem, obrazovnim igrama i tradicionalnim muzejskim eksponatima, prezentirano kako funkcioniše centralna banka, kako je povezana s Eurosistemom i kako njene odluke utiču na živote pojedinaca.


Newsletter CBBiH