Doznačena sredstva po osnovu Sporazuma o kreditnoj liniji između EU i BiH

8.10.2021

Evropska komisija (EK) doznačila je sredstava za Bosnu i Hercegovinu u iznosu od 124.301.000,00 EUR prema Sporazumu o kreditnoj liniji između Evropske unije i Bosne i Hercegovine.

Riječ je o prvoj tranši sredstava makrofinansijske pomoći na osnovu Sporazuma o kreditnoj liniji između Evropske unije i Bosne i Hercegovine. Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH) izvršiće raspodjelu prema procentima utvrđenim u Memorandumu o razumijevanju između Evropske unije i Bosne i Hercegovine na način da će 61,5% sredstava biti raspoređeno za Federaciju Bosne i Hercegovine, 37,5% za Republiku Srpsku i 1% za Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine.

Memorandum o razumijevanju između Evropske unije i Bosne i Hercegovine potpisan je s ciljem pružanja makrofinansijske pomoći zemljama u okviru proširenja i susjedstva, u kontekstu krize uzrokovane pandemijom virusa COVID-19. Bosni i Hercegovini je na raspolaganju makrofinansijska pomoć u iznosu do 250 miliona EUR u obliku zajma. Ova pomoć Evropske unije dolazi uz resurse koje je zemlja dobila od međunarodnih finansijskih institucija i bilateralnih donatora kao podršku ekonomskoj stabilizaciji i programu reformi.


Newsletter CBBiH