CBBiH u potpunosti izvršava svoj zakonom definisan mandat i posluje u skladu sa važećim propisima

11.5.2022

U povodu namjere organizovanja okupljanja ispred Centralne banke Bosne i Hercegovine (CBBiH), ovim putem želimo odbaciti sve navode organizatora skupa. Smatramo da se radi o nastavku kontinuiranih pritisaka na ovu instituciju s ciljem da se destabilizuje i ugrozi reputacija i integritet državne institucije nadležne za provođenje monetarne politike u Bosni i Hercegovini.

Naglašavamo da iza organizacije ovog skupa stoji bivši službenik CBBiH, koji zloupotrebljava javni prostor i nastoji vršiti pritisak na CBBiH iz isključivo ličnih interesa. CBBiH je više puta informisala javnost o nizu prekršaja koje je ovo lice počinilo i nastavlja da čini, a čije postojanje je potvrđeno i u odlukama nadležnog suda. Poznato je da je lice ugrozilo transport novca, a poslije toga ugrozilo i sigurnost službenika i imovine CBBiH, zbog čega su pokrenute i krivične prijave protiv ovog lica.

Dok ukazuje na navodne nezakonitosti koje se svode samo na natpise i transparente, bez ijednog dokaza, u isto vrijeme gore navedeno lice odbija primiti zahtjeve CBBiH za povrat sredstava po osnovu sudskih odluka koje su donesene u korist CBBiH.

Svjedoci smo perioda u kojem se društvene platforme koriste kao sredstvo za neograničeno plasiranje neistina i manipulaciju određenim grupama ljudi, a državne institucije od najvišeg značaja, predstavljaju sredstvo za samopromocije neformalnih grupa i organizacija. CBBiH podržava građanski aktivizam usmjeren na demokratizaciju društva i jačanje države i njenih institucija, a ne na promociju ličnih interesa pojedinaca.

I u vrlo komplikovanoj situaciji kako u državi tako i globalno, CBBiH ponosno ističe da je institucija BiH koja bez iznimke izvršava sva svoja zakonska ovlaštenja i posluje u skladu s važećim zakonima, uprkos brojnim pritiscima koje kontinuirano trpi, primajući pohvale i priznanja najčešće međunarodnih institucija i organizacija, koje prepoznaju važnost CBBiH i predan i odgovoran rad njenih službenika. To su vrijednosti koje ćemo sigurno štititi i u narednom periodu, a nerad i neodgovoran odnos prema izuzetno važnim poslovima koji se obavljaju unutar institucije nećemo njegovati i tolerisati. CBBiH je ustavna kategorija, sa jako važnom funkcijom za državu i kao takva predstavlja jedan od stubova Bosne i Hercegovine, a napadi, pritisci i nastojanje narušavanja reputacije ove institucije, jačaju nas u namjerama da očuvamo njen integritet i povjerenje koje građani naše zemlje imaju u CBBiH.Newsletter CBBiH