Guverner CBBiH učestvovao na godišnjoj skupštini dioničara Banke za međunarodna poravnanja

26.6.2022

Guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine (CBBiH), dr. Senad Softić učestvovao je 26.6.2022. godine u radu 91. redovne godišnje skupštine dioničara Banke za međunarodna poravnanja (Bank for International Settlements - BIS), sa sjedištem u Baselu, Švicarska Konfederacija.  

Na sastanku je prezentiran Godišnji izvještaj BIS-a za 2021/2022. godinu, sa finansijskim izvještajima. U godišnjem izvještaju se navodi kako su se tokom protekle finansijske godine centralne banake članice suočile sa brojnim dodatnim izazovima u već izuzetno složenom političkom okruženju. Iako je akutna faza pandemije COVID-19 prošla, u većini zemalja njeni efekti se i dalje osjećaju. 

Relaksacija mjera u većem dijelu svijeta, uz značajne poticaje monetarne i fiskalne politike, rezultirala je brzim oporavkom ekonomskog rasta. Svjetska ekonomija se tokom 2021. godine suočila i sa izazovom uskih grla u globalnim lancima snabdijevanja roba. Rat u Ukrajini dodatno je povećao nesigurnost i uticao na sektor proizvodnje, posebno u energetici i poljoprivredi, navodi se u Godišnjem izvještaju BIS-a. 

Navedene pojave su, prvi put nakon dugo godina, suočile brojne centralne banke sa izazovom visoke inflacije i prijeko potrebnih odluka kako bi se uticalo na njeno snižavanje. Istovremeno, centralne banke treba da se usklade sa promjenama finansijske i ekonomske slike u periodu nakon pandemije, kao i sa rizicima po finansijsku stabilnost i inovacijama u platnim sistemima. 

BIS ima nekoliko uloga, od kojih treba izdvojiti dvije – jedna je sigurno investiranje deviznih rezervi banaka članica, a druga je jačanje međunarodne finansijske saradnje, posebno dijaloga među finansijskim institucijama o temi promoviranje finansijske stabilnosti. Pored ovih aktivnosti, BIS predstavlja i agenta centralnih banaka u operacijama međunarodnih plaćanja, te u sklopu djelovanja na području monetarne i finansijske stabilnosti, redovno objavljuje analize i podatke koji služe bankama članicama u procesu donošenja odluka.  

Trenutno su 63 centralne banke članice dioničari s pravom predstavljanja i glasa na godišnjim skupštinama. CBBiH je dioničar BIS Basela od decembra 1997. godine i posjeduje 1060 dionica.Newsletter CBBiH