DELEGACIJA GRUPE UNICREDIT U POSJETI CBBIH

15.7.2022

Guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine (CBBiH) dr. Senad Softić razgovarao je 15. jula  2022. godine sa delegacijom Grupe UniCredit, koju je predvodio izvršni direktor Andrea Orcel. Razgovoru su prisustvovali i viceguvernerka CBBiH mr. Ernadina Bajrović, direktorica UniCredit Group za zemlje istočne Evrope Teodora Petkova, izvršna direktorica UniCredit bank d.d. Mostar Amina Mahmutović i izvršni direktor UniCredit Bank a.d. Banja Luka Gordan Pehar.

Ovaj susret je iskorišten za razmjenu informacija o najnovijim kretanjima u finansijskom sektoru BiH, te izazovima s kojima se svi učesnici u procesu finansijskog posredovanja suočavaju. Guverner je istakao dobru saradnju CBBiH sa predstavnicima bankarskog sektora putem Udruženja banaka BiH, te kvalitetnu bankarsku koordinaciju s entitetskim agencijama za bankarstvo.

Posebno je naglasio važnost očuvanja monetarne stabilnosti u BiH, postignutu kroz aranžman valutnog odbora, te posredno, očuvanja i finansijske stabilnosti u cjelini, što je i najveći doprinos u situaciji pandemijske krize i aktuelne geopolitičke situacije.

„CBBiH, koja ove godine obilježava 25 godina rada, kontinuirano izvršava zakonom definisane obaveze i implementira svoje strateške ciljeve“, rekao je guverner Softić.

Učesnici u razgovoru iskazali su obostrano zadovoljstvo međusobnom saradnjom u prethodnom periodu i iskazali potrebu za otvaranjem prostora za njeno proširenje i unapređenje.

Guverner je goste informisao i o činjenici da je praćenje trendova i modernizacija platnih sistema takođe jedan od primarnih ciljeva CBBiH. CBBiH se, kako je istakao guverner, priprema za uvođenje inovativnih načina plaćanja koji su u skladu sa savremenim trendovima u EU i svijetu, a koji će podstaći finansijsku inkluziju, smanjiti troškove, omogućiti jednostavnija plaćanja i poboljšati infrastrukturu finansijskih tržišta u BiH.

Ovom prilikom gdin. Orcel zahvalio je guverneru Softiću na dosadašnjoj uspješnoj saradnji i iskazao želju za njenim nastavkom.Newsletter CBBiH