Poštanska marka „Kulturno historijsko naslijeđe - zgrada Centralne banke Bosne i Hercegovine“

5.9.2022

U okviru Godišnjeg programa izdanja prigodnih i redovnih poštanskih maraka za 2022. godinu, JP BH Pošta izdalo je prigodnu poštansku marku na temu i motiv „Kulturno – historijsko naslijeđe – Zgrada Centralne banke Bosne i Hercegovine“, čija je promocija održana danas, 5.9.2022. godine u zgradi Centralne banke Bosne i Hercegovine u Sarajevu.

S tim u vezi, Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH) izražava izuzetno zadovoljstvo činjenicom da je i njena zgrada, kao nacionalni spomenik, postala dijelom historije poštanskih maraka koje izdaje JP BH Pošta, posebno imajući u vidu da je poštanska marka izdata u godini u kojoj Centralna banka Bosne i Hercegovine obilježava 25 godina rada.

 „Ove godine, kada naša institucija obilježava četvrt vijeka svog rada, BH Pošta je dala svoj doprinos izdajući prigodnu poštansku marku, sa motivom po kojem su Centralna banka Bosne i Hercegovine i grad Sarajevo prepoznatljivi“, izjavio je guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine dr. Senad Softić tokom promocije, istakavši da je Centralna banka Bosne i Hercegovine svih ovih godina stub monetarne i finansijske stabilnosti.

Izvršni direktor Sektora za poštanski promet JP BH Pošta g. Avdija Numanović istakao je ovom prilikom da JP BH Pošta, kroz svoj dugogodišnji rad, nastoji očuvati tradiciju i kulturno-historijsko naslijeđe Bosne i Hercegovine.

„U imponzantnom zdanju Centralne banke, ujedno i nacionalnom spomeniku BiH, danas promovišemo poštansku marku posvećenu upravo ovoj zgradi i njenom značaju za sve građane, kroz historiju, a posebno kroz njen rad“, rekao je g. Numanović, dodavši da je Centralna banka Bosne i Hercegovine jedna od najstabilnijih i najuspješnijih institucija u BiH koja je, u međunarodnim i domaćim krugovima, visoko etablirana kao snažna, profesionalna i odgovorna institucija.

Poštanska marka posvećena zgradi Centralne banke Bosne i Hercegovine izdata je 10.000 primjeraka, nominalne vrijednosti 1,50 KM, a autor marke je dizajner BH Pošte Abdulah Branković. Takođe, odštampan je i prigodan FDC koverat.

Zgrada Centralne banke Bosne i Hercegovine građena je u periodu od 1929. do 1932. godine kao glavna filijala državne Hipotekarne banke. Izgradnja je započeta prema projektu arhitekte Milana Zlokovića, a scenograf Narodnog pozorišta u Beogradu Vladimir Pavlovič Zagorodnjuk bio je zadužen da izradi osam reljefa za čeone i bočne fasade. Isti je autor i dvije bronzane monumentalne figure muškarca i žene postavljene uz glavni ulaz, po kojima je ova zgrada, a i institucija Centralne banke Bosne i Hercegovine, možda i najviše prepoznatljiva u javnosti.

Tokom perioda 1992–1995. godine, u zgradi su čuvani predmeti od velike kulturno-historijske vrijednosti, a poslužila je i kao arhiv Republičkog zavoda za zaštitu kulturno-historijskih spomenika. Poznato da je Sarajevska Hagada čuvana u ovom objektu sve do kraja rata. Od 1997. godine kada je osnovana, u ovoj zgradi je smještena Centralna banka Bosne i Hercegovine. Odlukom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH zgrada je 2009. godine proglašena nacionalnim spomenikom.

„Centralna banka Bosne i Hercegovine, istovremeno svjesna važnosti i historijskog značaja ovog zdanja koje joj je povjereno na čuvanje i upravljanje, godinama ulaže značajne napore i finansijska sredstva kako bi ovaj biser kulturne, hitorijske i arhotektonske baštine BiH bio održavan na adekvatan način“, istakao je guverner Softić.

Tako su tokom 2019. i 2020. godine izvršeni konzervatorski radovi na kipovima, kao i sanacija stepeništa na ulazu u objekat.Newsletter CBBiH