Guverner CBBiH dr. Senad Softić na Godišnjem zasjedanju MMF/SB

15.10.2022

Guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine (CBBiH) dr. Senad Softić predvodio je delegaciju Bosne i Hercegovine na Godišnjem zasjedanju Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) i Svjetske banke (SB) koji se održava od 10. do 16. oktobra 2022. godine u Vašingtonu. Razmatrani su izgledi svjetske ekonomije i trenutna ekonomska situacija u svjetlu aktuelne geopolitičke situacije, energetska kriza, poremećaji u lancima snabdijevanja i kretanja na svjetskim finansijskim tržištima.

Tokom boravka u Vašingtonu, održani su bilateralni sastanci sa visokim zvaničnicima MMF-a, zamjenikom generalne direktorice MMF-a Bo Lijem i direktorom Evropskog odjela MMF-a Alfredom Kammerom. Razgovarano je o ekonomskoj situaciji u Bosni i Hercegovini, te je naglašeno da su za BiH, kao i za sve zemlje, ključni izazovi inflacija i kontinuirano snabdijevanje energentima.

Ovom prilikom guverner je istakao da živimo u veoma neizvjesnom ekonomskom okruženju, te da nas je valutni odbor dobro služio tokom svih 25 godina. Na njega ćemo se i ubuduće oslanjati kako bismo doprinijeli makroekonomskoj stabilnost u Bosni i Hercegovini. CBBiH je, tokom krize izazvane pandemijom, ali i aktuelnim geopolitičkim zbivanjima, poduzimala zakonom definisane mjere i aktivnosti koje su očuvale monetarnu stabilnost.

Zvaničnike MMF-a upoznao je i o privremenim mjerama koje su poduzete u bankarskom sektoru, čiji su primarni ciljevi izbjegavanje značajnijeg rasta kamatnih stopa u BiH, odnosno zaštita korisnika finansijskih usluga, stabilnost bankarskog sistema, te postizanje makroekonomske ravnoteže.

Guverner je pozvao MMF na nastavak saradnje, te zahvalio na dosadašnjoj podršci Bosni i Hercegovini, kao i Centralnoj banci Bosne i Hercegovine.Newsletter CBBiH