Guverner Softić: CBBiH nastavlja preduzimati mjere u skladu s odlukama ECB-a

9.11.2022

U prostorijama Centralne banke Bosne i Hercegovine (CBBiH), 9. 11. 2022. godine predstavljen je izvještaj Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) pod nazivom “Regionalne ekonomske perspektive za Evropu”, a obuhvata najnovija dešavanja, predviđanja i rizike za buduće izglede u Evropi i u BiH.

 U uvodnom obraćanju, guverner CBBiH dr. Senad Softić je istakao dobru saradnju sa MMF-om i spremnost da učestvuju u svim zajedničkim nastojanjima kako bi se pronašli bolji izgledi za budućnost bh. ekonomije.

Kako bi podržala ekonomiju i građane Bosne i Hercegovine, CBBiH je, u skladu sa svojim mandatom, preduzela i nastaviće preduzimati odgovarajuće mjere u skladu sa odlukama Evropske centralne banke (ECB). Ovdje je važno istaći koordinirani rad entitetskih agencija za bankarstvo. Uvjeren sam da će i komercijalne banke sa svoje strane dati doprinos kroz odgovarajuću kreditnu politiku, što uključuje i kamatnu politiku i politiku bankarskih usluga”, izjavio je guverner Softić.

Rezidentni predstavnik MMF-a u Bosni i Hercegovini Andrew Jewell osvrnuo se na ekonomske izglede za Bosnu i Hercegovinu, navodeći da se “Bosna i Hercegovina suočava sa značajnim izazovima koji proizilaze iz visokih cijena hrane i goriva te strožih finansijskih uslova. Ključni izazov za one koje kreiraju i donose politike će biti bolje ciljanje fiskalne pomoći ranjivim kategorijama kako bi ublažili efekte krize izazvane rastom troškova života a istovremeno smanjili pritiske na budžete." Gosp. Jewell je također naglasio da je potrebno da akteri finansijskog sektora u BiH trebaju biti u pripravnosti u pogledu uticaja rastućih kamatnih stopa kako na zajmoprimce tako i zajmodavce.

Nakon prezentacije nalaza iz izvještaja u diskusiji su, među ostalim, učestvovali Gabriel Di Bella, zamjenik šefa Sektora u Jedinici za ekonomije u razvoju Evropskog odjela MMF-a, dr. Belma Čolaković, rukovodilac Ureda vodećeg ekonomiste CBBiH, te ekonomski analitičari Svetlana Cenić i Faruk Hadžić.Newsletter CBBiH