Održana konferencija „Svijet u 2023“: Iz godine preokreta u godinu nade

30.1.2023

U Sarajevu je danas, 30. 1. 2023. godine, u organizaciji Color Media Communications, uz partnerstvo Centralne banke Bosne i Hercegovine (CBBiH), i podršku Delegacije Evropske unije u BiH i Britanske ambasade u BiH, održana konferencija pod nazivom „Svijet u 2023.“.

Konferencija je jedna od najstarijih konferencija kompanije Color Media Communications i u zemljama regiona već je postala prepoznatljiva kao događaj koji svojim diskusijama o poslovnom, političkom i društvenom ambijentu daje doprinos boljem shvatanju izazova sa kojima se suočava ekonomija u Bosni i Hercegovini i u tom smislu nudi određene preporuke.

Otvarajući konferenciju, guverner CBBiH dr. Senad Softić izjavio je da, prema projekciji CBBiH, Bosnu i Hercegovinu u 2023. godini očekuje usporavanje ekonomske aktivnosti, ali ne i recesija. Isto tako, za naredne dvije godine očekuje se usporavanje inflatornih pritisaka. Kamatne stope Evropske centralne banke i njena ukupna monetarna politika, utiču i na CBBiH. Najveći dio bankarskog sektora je kapitalno vezan sa bankama iz Evropske monetarne unije, što utiče i na politiku banaka u BiH. Međutim, banke u BiH se već godinama, prvenstveno, oslanjaju na domaće izvore finansiranja, koji su trenutno, uglavnom, kratkog dospijeća. Potražnja za kreditima je i dalje relativno slaba, a banke vrlo rigorozno procjenjuju bonitet svojih klijenata. „U takvom okruženju, transmisioni mehanizam kamatnih stopa ECB-a na domaći finansijski sistem je relativno slab“, rekao je guverner Softić.

Dodao je da samo stabilna CBBiH, koja poštuje principe valutnog odbora može biti garant makroekonomske stabilnosti u BiH. „Odgovor na pitanje kako ubrzati rast u BiH ne smije se tražiti u promjeni valutnog odbora nego u ubrzavanju strukturnih reformi, te saradnji sa međunarodnim finansijskim institucijama i drugim međunarodnim tijelima.“, kazao je guverner Softić, dodavši da valutni odbor nije prepreka bržem i snažnijem priključenju EU.

„Put do članstva u EU je dug. No, kandidatski status je sigurno snažan motiv da se nužne reforme ubrzaju i poboljša standard stanovništva. Ekonomski rast je moguć samo uz značajnije investicije, privatne i javne, domaće i strane za čije privlačenje je neophodno stvoriti povoljan ambijent“, zaključio je guverner.

Šef Delegacije Evropske unije u BiH i specijalni predstavnik Evropske unije u BiH NJ.E. Johann Sattler je u uvodnom obraćanju ukazao na potrebu većih investicija u BiH koje, prije svega, zahtijevaju povoljan ambijent, vladavinu prava, a potom i političku stabilnost. Učesnike konferencije pozdravio je i britanski ambasador u BiH NJ.E. Julian Reilly je takođe ukazao na neophodnost provedbe društveno-ekonomskih reformi u BiH, te istakao da Bosna i Hercegovina ima veliki ekonomski potencijal koji treba iskoristiti, dok je rezidentna predstavnica UNDP-a u BiH Nj.E. Steliana Nedera istakla je kako UNDP zagovara politiku koja podrazumijeva investicije, sigurnost i inovacije.

Učesnicima konferencije obratio se i direktor kompanije Color Media Communications gdin. Robert Čoban koji je ukazao na značaj današnje konferencije i razgovora predstavnika međunarodne zajednice sa domaćim zvaničnicima i stručnjacima za buduću saradnju.

Konferencija je okupila vodeće ekonomske eksperte, privrednike i nosioce najviših javnih funkcija kao i predstavnike diplomatske zajednice u BiH s ciljem da se kroz konstruktivan dijalog svih učesnika analiziraju ekonomsko okruženje, investicijska klima, impelementacija reformi i zakonodavstva kao i mjere koje BiH treba poduzeti.

Institucija partner konferencije bila je Centralna banka Bosne i Hercegovine, podržali su je britanska Ambasada u Bosni i Hercegovini i Delegacija EU u Bosni i Hercegovini, te partneri: UNDP, Mastercard, Kakanj Cement HeidelbergCement Group, Sparkasse banka, Adriatic Metals, ASA Banka, kompanija Violeta; Courtyard by Marriott.Newsletter CBBiH