Komentar monetarnih kretanja u februaru 2023. godine

5.4.2023

PDF dokument: https://www.cbbh.ba/home/GetTableAttachment?contentId=c9628feb-179b-4987-a410-b591ada0efb2&lang=bs

  • Ukupna novčana masa (M2) na kraju februara 2023. godine iznosila je 33,19 milijardi KM, u odnosu na prethodni mjesec registrovan je porast novčane mase za 52,2 miliona KM (0,2%).
  • Na godišnjem nivou, porast novčane mase (M2) u februaru 2023. godine iznosio je 1,72 milijarde KM (5,5%).
  • Ukupni krediti domaćim sektorima na kraju februara 2023. godine iznosili su 22 milijarde KM, u odnosu na prethodni mjesec zabilježeno je povećanje od 136,2 miliona KM (0,6%).
  • Godišnja stopa rasta ukupnih kredita u februaru 2023. godine iznosila je 4,5%, nominalno 952,2 miliona KM.
  • Ukupni depoziti domaćih sektora na kraju februara 2023. godine iznosili su 29,19 milijardi KM, u odnosu na prethodni mjesec depoziti su povećani za 141,2 miliona KM (0,5%).
  • Godišnja stopa rasta ukupnih depozita u februaru 2023. godine iznosila je 5,8%, što je u apsolutnom iznosu 1,60 milijardi KM.
  • Devizne rezerve Centralne banke BiH na kraju februara 2023. godine iznosile su 15,37 milijardi KM.

Monetarni agregati
Newsletter CBBiH