Guverner Softić na regionalnom Samitu guvernera, ministara finansija i direktora poreznih uprava

29.5.2023

Guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine (CBBiH) dr. Senad Softić prisustvuje Regionalnom samitu guvernera, ministara finansija i direktora poreskih uprava koji se, pod nazivom “Finansijska i monetarna stabilnost regiona u neizvjesnim vremenima produžene geopolitičke i ekonomske krize”, održava u Bečićima, Crna Gora.

Guverner se posebno osvrnuo na domet mjera monetarne politike centralnih banaka regiona na trenutnu inflaciju i posljedice mjera vodećih svjetskih centralnih banaka na monetarnu politiku u regionu. Kako je naveo, u skladu sa primarnim ciljevima, definisanim zakonom, centralne banke imaju na raspolaganju različite instrumente za postizanje primarnih ciljeva. Primarni cilj CBBiH je fiksan devizni kurs prema EUR, čime doprinosimo finansijskoj stabilnosti. Jedini instrument monetarne politike na raspolaganju, obavezna rezerva, nije efikasan kada strukturni faktori, poput frikcija na tržištu rada, energetska tranzicija, ili nizak nivo raspoloživog dohotka stanovništva, imaju značajan uticaj na inflaciju i inflaciona očekivanja.

CBBiH ostaje opredijeljena usklađivanju politike naknada na sredstva na računima rezervi banaka sa politikom referentnih stopa ECB-a u trendu, ali ne, nužno, i nivoima. "Svjesni smo da, u aranžmanu valutnog odbora, politike trebaju biti, u najvećoj mogućoj mjeri, usklađene sa onim centralne banke sidrene valute. Sa druge strane, stopa naknade nije referentna stopa i njome se teško, ako ikako, može uticati na visinu kamatnih stopa u zemlji sa fiksnim deviznim kursom. I dalje ćemo pažljivo pratiti trendove u međunarodnom okruženju, i domaćem bankarskom sektoru, i donositi odluke primjerene trenutnoj situaciji i očekivanim trendovima.", kazao je guverner Softić.

Guverner Softić se također osvrnuo i na sinergiju između monetarne i fiskalne politike u kontekstu dugotrajne i nelagodno visoke inflacije. Kako je naveo, vjeruje da je pred nama vrlo izazovan srednjoročni period, u kojem se inflacija neće tako brzo i lako vratiti na višegodišnji prosjek.

Kako bi se značajno uticalo na pad inflacije koja i je i dalje najveći izazov za zemlje regiona, neophodna je optimalna usklađenost monetarne i fiskalne politike. Potrebno je da svaka zemlja za sebe preduzme odgovarajuće mjere i implementira optimalni miks ovih politika kako bi postigle željene efekte. U ovom smislu guverner CBBiH dr. Senad Softić izražava opredijeljenost da će CBBiH nastaviti svojim mjerama monetarne politike doprinositi i makroekonomskoj stabilnosti u zemlji.

Regionalni samit guvernera, ministara finansija i direktora poreskih uprava održava se svake godine s ciljem razvoja dijaloga i unapređenje saradnje svih finansijskih institucija regiona.Newsletter CBBiH