IZUZETNO USPJEŠNO POSLOVANJE CENTRALNE BANKE U 2023.

1.11.2023

Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH) i u 2023. godini uspješno je ispunila svoj zakonski mandat i definisane zadatke, a prije svega održala monetarnu stabilnost u zemlji uprkos izuzetno složenim uslovima rada na finansijskim tržištima.

Ostvareni rezultati prezentovani u sažetim finansijskim izvještajima za period 01.01.-30.09.2023. godine, ukazuju na to da će 2023. godina biti historijska po ostvarenom rezultatu poslovanja od uspostavljanja CBBiH odnosno u svih 26 godina njenog rada.

Upravno vijeće CBBiH na svojoj redovnoj sjednici održanoj 30. 10. usvojilo je navedene sažete finansijske izvještaje, koje je u skladu sa odredbom čl. 64. Zakona o CBBiH dostavilo Predsjedništvu Bosne i Hercegovine.

Nakon pravovremenog i izuzetno uspješnog restrukturiranja portfolija naših deviznih rezervi u skladu sa promjenama politike u euro zoni, CBBiH je ostvarila sljedeće rezultate zaključno sa 30. 9. 2023. godine.:

Neto dobit za period

173,0 miliona KM

(25,9 milona KM-31.12.2022.)

Ukupni kapital             

811 miliona KM

(545 miliona KM-31.12.2022.)

Koefic.pokrića valutnog odbora

104,73%

(102,89%-31.12.2022.)

Neto devizne rezerve  

15,91 milijardi KM

(16,06 milijardi KM-31.12.2022.)Newsletter CBBiH