Viceguverner mr. Vidaković na Bankarskom samitu u Beogradu:CBBiH je garant stabilnosti domaće valute

8.12.2023

Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH) garant je stabilnosti valutnog odbora i domaće valute, konvertibilne marke, izjavio je viceguverner CBBiH mr. Marko Vidaković učestvujući na prvom Bankarskom samitu koji je, u organizaciji Udruženja banaka Srbije, održan u Beogradu.

Skup kojem su prisustvovali čelnici centralnih/narodnih banaka i finansijskog sektora regiona bio je posvećen aktuelnostima i izazovima u bankarskom sektoru sa stanovišta regulatora, ali i banaka koje djeluju u zemaljama regiona.

Viceguverner Vidaković je na Bankarskom samitu istakao kako je cilj CBBiH očuvanje valutnog odbora, uz puno pokriće konvertibilne marke rezervnom valutom, eurom, te da je tokom 26 godina koliko postoji, CBBiH to i ostvarila. Zahvaljujući činjenici da je pravovremeno poduzela sve potrebne mjere i izmijenila investicione politike u ovoj i prošloj godini, a imajući u vidu povoljnije uslove za investiranje, CBBiH će u ovoj i narednoj godini ostvariti rekordnu dobit. Ovo je jedan od pokazatelja uspješnog i odgovornog poslovanja institucije, kazao je viceguverner Vidaković.

U pogledu nadzora i donošenja propisa koji se odnose na poslovanje bankarskog sektora u BiH, viceguverner Vidaković ukazao je na činjenicu da je to u nadležnosti entiteta, odnosno Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine i Agencije za bankarstvo Republike Srpske, te da CBBiH ima značajnu ulogu koordinatora.

Viceguverner Vidaković je ocijenio Bankarski samit kao dobru priliku za razmjenu iskustava i transfer znanja među učesnicima na finansijskim tržištima u regionu, iskazavši zadovoljstvo zbog organizovanja konferencije na kojoj je razgovarano o mogućnostima ublažavanja negativnih efekata kojima su izloženi banakarski i finansijski sektor i ekonomija zemalja regiona u cjelini.  

Udruženje banaka Srbije istaklo je da Samit predstavlja samo početak onog što je planirano u budućnosti te najavilo održavanje sljedećeg Bankarskog samita za decembar naredne godine.Newsletter CBBiH