Brza procjena BDP-a u drugom polugodištu 2023. godine i inflacije u kratkom roku

15.12.2023

Procjenjuje se snažniji ekonomski rast u drugom polugodištu, i nastavak slabljenja inflatornih pritiska i u prvom kvartalu 2024. godine

PDF - Brza procjena BDP-a u drugom polugodištu 2023. godine i inflacije u kratkom roku

Ključne poruke:

  • Očekivanja u pogledu ekonomske aktivnosti nisu se značajno promijenila od septembarskog kruga brzih procjena BDP-a. Godišnja stopa rasta realnog BDP-a za treći kvartal korigovana je naviše za 0,6 procentnih poena na 1,5%, djelimično zbog korekcije službenih historijskih podataka.
  • Naša preliminarna procjena jačine ekonomske aktivnosti u posljednjem kvartalu iznosi 1,4% na godišnjem nivou.
  • Prema srednjoročnoj projekciji makroekonomskog modela u BiH iz novembra, očekivani rast realnog BDP-a u 2023. godini iznosi 1,6%, što je veoma usklađeno sa sadašnjim rezultatima modela za brze procjene trenutne ekonomske aktivnosti.
  • Očekujemo kako će godišnja inflacija značajno usporiti do kraja godine. Procjenjujemo da bi ukupna inflacija mogla iznositi 2,1%, a temeljna inflacija 4,6% u posljednjem kvartalu 2023.godine.
  • Preliminarna procjena ukupne inflacije za prvi kvartal 2024. godine iznosi 2,0%, a temeljne inflacije 4,4%.
  • Nešto niža trenutno procijenjena stopa ukupne inflacije za 2023. godinu (6,1%), u odnosu na objavljene sa jesenjim krugom srednjoročnih makroekonomskih projekcija (6,3%), u znatnoj mjeri je posljedica nastavka trenda neočekivano brzog usporavanja inflacije u odnosu na prethodne mjesece.


Newsletter CBBiH