Sastanak o priključenju Bosne i Hercegovine u Jedinstveno područje plaćanja u eurima (SEPA)

5.2.2024

Dana 1. februara 2024. godine, u prostorijama Centralne banke Bosne i Hercegovine (CBBiH) u Sarajevu, održan je sastanak o priključenju Bosne i Hercegovine u Jedinstveno područje plaćanja u eurima (SEPA).

Na sastanku su, osim predstavnika CBBiH, bili prisutni i predstavnici Ministarstva finansija Republike Srpske, Federalnog ministarstva finansija, Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, Agencije za bankarstvo Republike Srpske, Udruženja banaka Bosne i Hercegovine, Evropske komsiije, Svjetske banke i USAID-a.

Guvernerka CBBiH dr. Jasmina Selimović obratila se prisutnima, istakavši važnost ispunjavanja uslova za priključenje SEPA području i interoperabilnosti platnih sistema Bosne i Hercegovine s onima u SEPA za plaćanja u eurima. Naglasila je punu podršku CBBiH u ovom procesu, podcrtavajući kako će ispunjavanje SEPA uslova znatno koristiti privredi, građanima, institucijama, te bosanskohercegovačkoj dijaspori, kroz veću konkurentnost, transparentnost i niže cijene procesuiranja prekograničnih platnih transakcija.

Takođe, na sastanku je naglašena važnost međuinstitucionalne koordinacije aktivnosti koje prate ispunjenje SEPA uslova. Posebno je istaknuta potreba za transpozicijom, tj. izradom i usvajanjem odgovarajuće EU regulative, kao bitnog prioriteta za relevantne institucije u narednom periodu.

CBBiH je izrazila svoju posvećenost kontinuiranom doprinosu finansijskoj stabilnosti u Bosni i Hercegovini, održavajući stabilne i efikasne postojeće platne sisteme. Istovremeno, naglašeno je i nastojanje CBBiH u praćenju trendova, modernizaciji i primjeni najboljih praksi u oblasti platnih sistema, što će direktno uticati na efikasno zadovoljavanje potreba privrede i građana u procesu plaćanja.

 Newsletter CBBiH