Nastavak saradnje sa Svjetskom bankom

27.2.2024

Guvernerka Centralne banke Bosne i Hercegovine (CBBiH) dr. Jasmina Selimović i šef Ureda Svjetske banke za Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru gosp. Christopher Sheldon razgovarali su o nastavku saradnje kroz podršku koju Svjetska banka pruža CBBiH.

Na sastanku su prezentirane dosadašnje aktivnosti tehničke podrške na polju nadgledanja i modernizacije platnih sistema, unapređenju platne infrastrukture, finansijske edukacije i inkluzije, te jačanju analitičkih kapaciteta CBBH.

Svjestka banka je iskazala spremnost za nastavak podrške CBBiH, sa posebnim osvrtom na provođenje agende za modernizaciju platnih sistema u zemljama Zapadnog Balkana (WB6) koja ima za cilj pripremu regiona u priključivanju jedinstvenom tržištu za plaćanja u eurima (SEPA).

Guvernerka Selimović zahvalila je na podršci, ukazujući na značaj daljeg približavanja BiH standardima Evropske unije u polju platnih sistema, koji će omogućiti nove finansijske tehnologije na tržištu, bolju finansijsku uključenost građanki i građana i jeftinije bezgotovinske prekogranične transfere za fizička i pravna lica.

Šef Ureda Svjetske banke za Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru gosp. Christopher Sheldon je istakao opredijeljenost za nastavak dalje saradnje i guvernerki Selimović poželio uspjeh u budućem radu.Newsletter CBBiH