Podrška Delegacije EU aktivnostima CBBiH na putu ka evropskim integracijama

28.2.2024

Uloga Centralne banke Bosne i Hercegovine (CBBiH) u procesu evropskih integracija, naročito u slučaju otvaranja pregovora BiH sa Evropskom unijom, od izuzetnog je značaja, a na tom putu CBBiH uveliko doprinosi realizacijom svojih aktivnosti, prije svega u oblasti platnih sistema i produciranja statističkih podataka, istaknuto je tokom susreta šefa Delegacije EU u BiH, ambasadora Johanna Sattlera i guvernerke CBBiH dr. Jasmine Selimović.

U razgovoru sa guvernerkom Selimović tokom posjete ambasadora Sattlera Centralnoj banci Bosne i Hercegovine, posebna pažnja je posvećena projektu uključivanja BiH u Jedinstveno područje plaćanja u eurima (SEPA), u koji su uključene zemlje Zapadnog Balkana, i za koji CBBiH ima podršku EU. Kako je proces pridruživanja SEPA području i uvezivanje sa platnim sistemima EU od suštinskog značaja za razvoj platnih sistema, te općenito za ekonomiju Bosne i Hercegovine, CBBiH kontinuirano provodi aktivnosti na pripremi i izgradnji potrebne infrastrukture i učestvuje u svim aktivnostima sa ostalim institucijama u Bosni i Hercegovini neophodnim za ostvarenje evropskog puta kada je riječ o pridruživanju SEPA-i.

Od izuzetnog značaja na putu BiH ka EU je i zvanična statistika koju producira CBBiH. Redovnim objavljivanjem makroekonomskih procjena i brojnih statističkih podataka CBBiH nastoji doprinijeti boljoj informisanosti kako bh. javnosti i ekonomskih subjekata, tako i brojnih međunarodnih institucija i potencijalnih investitora u BiH.

Ambasador Sattler podržao je aktivnosti CBBiH i ukazao na važnost njene nezavisnosti i integriteta valutnog odbora za finansijski sektor, bh. ekonomiju i državu u cjelini.Newsletter CBBiH