Delegacija Međunarodnog monetarnog fonda posjetila CBBiH

13.3.2024

Guvernerka Centralne banke Bosne i Hercegovine (CBBiH), dr. Jasmina Selimović, razgovarala je sa delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), koju je predvodila šefica misije za Bosnu i Hercegovinu, gđa Alina Iancu. Posjeta je bila prilika za razmjenu mišljenja o ključnim aktivnostima i izazovima s kojima se suočava finansijski sektor Bosne i Hercegovine.

U toku razgovora, guvernerka Selimović je detaljno predstavila aktivnosti i dostignuća CBBiH, naglasivši njen kontinuirani rad na ispunjavanju zakonskog mandata i implementaciji strateških ciljeva. Posebno je istaknuto uspješno očuvanje monetarne stabilnosti u BiH kroz efikasan aranžman valutnog odbora, što predstavlja značajan doprinos u kontekstu aktuelne geopolitičke situacije. Ovaj napor je naišao na punu podršku prisutnih predstavnika MMF-a.

Teme razgovora obuhvatile su i analizu ekonomskih i finansijskih trendova, kao i implementaciju preporuka MMF-a i ostale programe tehničke saradnje između MMF-a i CBBiH. Naglašena je važnost kontinuirane koordinacije i saradnje unutar Stalnog odbora za finansijsku stabilnost BiH kojeg predvodi CBBiH.

Guvernerka Selimović je, osim toga, ukazala na trenutne i buduće aktivnosti Centralne banke, posebno naglašavajući pozitivne finansijske rezultate ostvarene zahvaljujući pravovremenom i uspješnom restrukturiranju portfolija deviznih rezervi, usklađenom s promjenama politike u euro zoni. Ovi rezultati odražavaju posvećenost CBBiH visokim standardima finansijskog upravljanja i stabilnosti.

Sastanku s delegacijom MMF-a prisustvovali su, pored šefice misije za BiH, i rezidentni predstavnik MMF-a u BiH, g. Andreas Tudyk, te drugi članovi delegacije MMF-a i predstavnici Uprave CBBiH, čime je dodatno potvrđena čvrsta osnova za nastavak produktivne saradnje između dvije institucije.

CBBiH ostaje predana svojoj ulozi u očuvanju finansijske stabilnosti i doprinosa ekonomskom prosperitetu BiH, kroz kontinuiranu saradnju sa MMF-om i drugim međunarodnim partnerima.Newsletter CBBiH