Guvernerka Selimović i viceguverner Marić prisustvovali regionalnom susretu centralnih banaka

15.3.2024

Guvernerka Centralne banke Bosne i Hercegovine dr. Jasmina Selimović i viceguverner dr. Željko Marić prisustvovali su regionalnom susretu guvernera centralnih banaka koji je, u organizaciji Hrvatske narodne banke (HNB), održan 14. i 15. marta 2024. godine u Splitu(Hrvatska).

Ovaj sastanak je bio prilika za diskusiju među centralnim bankarima o makroekonomskoj situaciji u regionu i aktuelnim pitanjima monetarne politike.

Na konferenciji koja je pod nazivom „Kako istrajati u turbulentnim vremenima: stari i novi izazovi za centralne banke“ diskustovano je o rješavanju ključnih ekonomskih pitanja i unapređenju saradnje među centralnim bankama u regiji. U uvodnim govorima i na okruglim stolovima razmatrani su, između ostalog, mjere monetarne politike u borbi protiv visoke i istrajne inflacije, potreba za efikasnim komunikacijskim strategijama u složenim ekonomskim uslovima, upravljanje finansijskim rizicima povezanima s klimatskim promjenama i potreba promocije žena u ekonomiji.

U okviru regionalnog susreta guvernera, na Fakultetu za ekonomiju, biznis i turizam u Splitu održan je okrugli sto centralnih bankara Hrvatske, Slovenije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Srbije i Sjeverne Makedonije kojem je prisustvovao viceguverner Centralne banke Bosne i Hercegovine dr. Željko Marić. Uvodno izlaganje održao je direktor Evropskog odjela Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) Alfred Kammer, a okrugli sto bio je posvećen trenutnim trendovima inflacije u zemljama regiona i dinamici i načinu prenošenja podizanja ključnih kamatnih stopa Evropske centralne banke na poslovanje banaka kao i na uslove finansiranja privrede i potrošača i depozite građana i preduzeća. Ovo je ujedno bila i prilika za razmjenu mišljenja sa predstavnicima vodećih splitskih kompanija, akademske zajednice i studenata s ciljem postizanja boljeg razmijevanja dinamike ekonomije, monetarne politike i finansijskih tržišta.Newsletter CBBiH