Podaci o kartičnom poslovanju u BiH u 2023. godini

26.3.2024

Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH) objavila je redovni godišnji izvještaj o kartičnom poslovanju u BiH u 2023. godini.

  • Na kraju 2023. godine, ukupan broj aktivnih kartica je iznosio 2.454.350 i veći je za 121.219 u odnosu na 2022. godinu. Kartice je svojim klijentima izdavala 21 banka u Bosni i Hercegovini.
  • Tržištem dominiraju debitne kartice, uz učešće od 83,97%, uz izražen trend rasta.
  • Vrijednost kartičnih transakcija je u porastu, te je u 2023. godini iznosila 16.196.923.326 KM, što je rast za 14,85% u odnosu na godinu ranije. Evidentan je kontinuitet rasta vrijednosti kartičnih transakcija iz godine u godinu.
  • Ukupan broj kartičnih transakcija je bio 159.566.461 i uočava se trend rasta.
  • Prosječna vrijednost jedne transakcije bila je 102 KM i veća je za 4 KM u odnosu na 2022. godinu, dok je prosječni godišnji promet po jednoj kartici iznosio 6.599 KM i veći je za 554 KM u odnosu na 2022. godinu.
  • Podaci ukazuju na evidentan rast prometa karticama na internetu. Procenat realizovanog prometa karticama na internetu u zemlji je iznosio 37%, a u inostranstvu 63% od ukupnog prometa karticama na internetu.
  • Zabilježen je i rast kartičnih transakcija na ATM, POS i internetu. Od ukupne vrijednosti kartičnih transakcija na ATM aparatima je realizovano 69%, putem POS uređaja 27%, dok je putem interneta realizovano 4%.
  • Realizovana vrijednost u inostranstvu karticama koje su izdale bh. banke smanjena je u 2023. godini za 5% u odnosu na 2022. godinu, te iznosi 750.337.678 KM. U strukturi transakcija, podizanje gotovine na ATM i POS uređajima iznosi 20,83%, dok udio koji se odnosi na kupovinu robe i usluga na POS uređajima iznosi 79,17%.    
  • U odnosu na 2022. godinu, povećana je realizovana vrijednost inostranih kartica u bh. bankama i trgovinama za 13,40% i iznosi 3.357.981.311 KM. U strukturi transakcija, podizanje gotovine na ATM i POS uređajima učestvuje sa 58,43%, dok je udio kupovine robe i usluga na POS uređajima 41,57%.
  • Banke konstantno rade na uvođenju u ponudu većeg broja ATM i/ili POS uređaja. U protekloj godini bilo je instaliranih ukupno 1.717 ATM uređaja i 34.019 POS uređaja. Od ukupnog broja instaliranih POS uređaja, 33.614 je instalirano u trgovinama i 405 na šalterima banaka.

 Cijeli dokument dostupan je na: https://cbbh.ba/content/DownloadAttachment/?id=e8922119-4968-4c27-babd-6282ad2c9eec&langTag=bs

 Newsletter CBBiH