Upravno vijeće CBBiH usvojilo Finansijske izvještaje i Odluku o raspodjeli čistog profita

9.4.2024

Upravno vijeće Centralne banke Bosne i Hercegovine (CBBiH) usvojilo je Finansijske izvještaje CBBiH za godinu koja je završila 31.12.2023. godine, te Odluku o raspodjeli čistog profita CBBiH za godinu koja je završila 31.12.2023. godine. 

Centralna banka Bosne i Hercegovine u 2023. godini je ostvarila neto dobit u iznosu od 278.261.211,49 KM.

Na osnovu člana 27. Zakona o Centralnoj banci Bosne i Hercegovine i Odluke Upravnog vijeća Centralne banke Bosne i Hercegovine od 28. marta 2024. godine, dio ostvarene dobiti u iznosu 64.319.561,58 KM je uplaćen na račun institucije zadužene za budžet Bosne i Hercegovine, odnosno na odgovarajući depozitni račun Ministarstva finansija i trezora BiH.

Finansijski rezultat je posljedica blagovremenog poduzimanja niza investicionih odluka, na strateškom, taktičkom i operativnom nivou, i restrukturiranja portfolija deviznih rezervi koje su omogućile da se iskoristi porast kamatnih stopa i prinosa vrijednosnih papira u eurima i sredstva investiraju po povoljnijim uslovima.

CBBiH ostaje dosljedna politici investiranja u skladu sa zakonski definisanim ciljevima i zadacima, što podrazumijeva da se službenim deviznim rezervama upravlja prvenstveno na siguran, pa tek onda na profitabilan način.Newsletter CBBiH