Viceguverner Kozarić u posjeti Evropskoj centralnoj banci

Viceguverner Centralne banke Bosne i Hercegovine (CBBiH) Kemal Kozarić danas se vratio iz Frankfurta gdje je boravio u dvodnevnoj posjeti Evropskoj centralnoj banci (ECB).

Tokom svog boravka on se susreo sa članovima Izvršnog odbora ECB-a Tommasom Padoa - Schioppom i Getrudom Tumpel - Gugerell, te sa direktorom Odjela za međunarodne i evropske odnose Pieerom van der Haegenom. Predstavnicima ECB-a Kozarić je prezentirao najznačnije makroekonomske pokazatelje i ekonomsku situaciju u državi. Tom prilikom posebno je istakao jasnu opredjeljenost nosilaca vlasti i svih građana u BiH za ulazak u Evropsku uniju. Razgovarano je i o aktuelnim reformama i o stvaranju uslova potrebnih za počinjanje pregovora o stabilizaciji i pridruživanju.

I pored značajne pomoći u koju CBBiH ima od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) i Svjetske banke (SB), također je iskazana potreba za tješnjom saradnjom sa ECB-om u narednom periodu. Da bi što spremnije dočekala buduće reformske procese, CBBiH je osnovala Odjeljenje za evropske integracije. Predstavnici ECB-a su iskazali spremnost za direktnu saradnju, koja će se u prvoj fazi očitovati kroz potrebnu edukaciju osoblja, razmjenu statističkih podataka, kao i pristup korisnoj dokumentaciji i literaturi. Predstavnici ECB-a su također obećali da će u fazi kandidiranja ili u pretprijemnim pripremama pružiti neposrednu pomoć kod usklađivanja pravnih standarda, organizacije i drugih evropskih standarda sa standardima zemalja članica EU.

CBBiH se kandidirala za mogućeg domaćina konferencije centralnih banaka zemalja koje se pripremaju za ulazak u Evropsku uniju, a koja će biti održana sredinom naredne godine u organizaciji ECB-a.


Služba za odnose sa javnošću


Newsletter CBBiH