Evropska Unija podržava saradnju između Evropske Centralne Banke i Centralne Banke BiH

Potpisivanje protokola za Program Eurosistema o procjeni potreba Centralne banke Bosne i Hercegovine.

Gospođa Gertrude Tumpel-Gugerell, članica Izvršnog odbora i Upravnog vijeća Evropske centralne banke (ECB), gospodin Andre Lys, šef Operativnog odjeljenja Delegacije Evropske komisije (EC) u Bosni i Hercegovini i gospodin Kemal Kozarić, guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine (CBBiH) potpisali su danas u Sarajevu tripartitni protokol. Protokol označava početak Programa Eurosistema o procjeni potreba Centralne banke Bosne i Hercegovine. Evropska unija će sa 300.000 eura finansirati šestomjesečni program koji počinje 1. marta 2007. godine. Ugovor o ovoj podršci potpisale su ECB i Delegacija EC u BiH.

Program će biti implementiran kroz koordinaran pristup Eurosistema, što uključuje ECB u partnerstvu sa Deutsche Bundesbank, Bankom Estonije, Bankom Grčke, Bankom Španije, Bankom Francuske, Bankom Italije, Austrijskom narodnom bankom i Bankom Slovenije. Kako bi se koordinirale aktivnosti i pažljivo bio urađen izvještaj o procjeni potreba, Eurosistem će postaviti rezidentnog koordinatora programa u Sarajevo na period od šest mjeseci. Osam partnerskih državnih centralnih banaka će osigurati eksperte koji će vršiti procjenu u okviru svojih ekspertskih oblasti tokom kratkih posjeta Sarajevu i u tijesnim kontaktima sa partnerima u Centralnoj banci Bosne i Hercegovine.

Program će obuhvatiti funkcije CBBiH vezane za koordinaciju aktivnosti agencija odgovornih za izdavanje dozvola i za superviziju; ekonomsku analizu i istraživanja; finansijsku stabilnost; internu reviziju; monetarnu politiku u okviru currency board aranžmana; platne sisteme, te statistiku, upoređujući ih sa standardima Evropskog sistema centralnih banaka.

CBBiH će podržati program, obezbjeđujući, između ostalog, podršku svojih uposlenika i logističku podršku rezidentnom koordinatoru programa i ekspertima iz državnih centralnih banaka.

Gospođa Tumpel-Gugerell, gospodin Lys i gospodin Kozarić implementaciju ovog programa vide kao jačanje ekonomske i finansijske saradnje između EU i BiH, kao i između CBBiH i ECB i njenih partnerskih državnih centralnih banaka.


Newsletter CBBiH