Kreditni rejting BiH i dalje stabilan

17.4.2009

Međunarodna agencija za kreditni rejting Standard & Poor's je objavila prvi godišnji izvještaj o kreditnom rejtingu BiH.

U kontekstu globalne finansijske i ekonomske krize i padajućeg trenda rejtinga mnogih vlada, održivost i stabilnost kreditnog rejtinga BiH na istom nivou, 'B+' sa stabilnim izgledima, koji je dodijeljen BiH 22. decembra 2008. godine, predstavlja ohrabrujući i pozitivan znak.

U izvještaju se daje detaljan pregled svih faktora koji argumentuju kreditni rejting. Evidentno usporen, ali i dalje srednjoročno potencijalno jak ekonomski rast kao i perspektiva evropskih integracija uz prioritetno servisiranje vanjskog duga i monetarnu stabilnost baziranu na aranžmanu valutnog odbora, faktori su stabilnosti rejtinga BiH koji kombinovano ublažavaju rizike efekata globalne krize tržišta i uticaja na finansijsku stabilnost i javne finansije BiH. Rizik u finansijskom sektoru BiH, iako prisutan, manjeg je intenziteta nego u  regiji. Istovremeno, u kontekstu naglašeno opreznog analitičkog pristupa rejting agencija, u izvještaju se daju oprezne projekcije ekonomskog rasta i analiziraju ozbiljni  politički i ekonomski izazovi s kojima se BiH suočava.

Ubrzanje strukturalnih reformi bi povećalo ekonomski rast i izvozni potencijal, kao i poboljšanje kreditne sposobnosti. Budući da složen politički i institucionalni sistem dovodi do čestih političkih zastoja i otežava proces donošenja odluka, ključno je dalje jačanje institucija i  unapređenje dijaloga o  pitanju ustava. Iako se uspostavljanje Fiskalnog vijeća smatra pozitivnim mehanizmom fiskalne politike, negativna predviđanja se direktno odnose na još uvijek slab okvir fiskalnog upravljanja i nisku fiskalnu fleksibilnost uz pritisak ogromne javne potrošnje. Nedovoljna fiskalna disciplina ili slabljenje vanjske likvidnosti ispod sadašnjih prognoza predstavljaju glavne rizike za rejting BiH.

Monetarna politika po aranžmanu valutnog odbora je ocijenjena kao jak sigurnosni i stabilizirajući mehanizam u finansijskoj krizi, a striktne prudencijalne mjere, kao što su pravila usklađivanja ročnosti i adekvatne rezerve, doprinose stabilnosti bankarskog sistema.

Prognoza stabilnog rejtinga BiH se bazira na balansu između potencijalno jakog rasta i poboljšane perspektive procesa integracije u EU, s jedne strane i rizika za ekonomiju u svjetlu  kriza na svjetskim kreditnim tržištima, s druge strane.

Poboljšanje rejtinga BiH će direktno korespondirati s dinamkom reformi i napretka u jačanju institucija i procesu pridruživanja EU, uz vođenje zdravih makroekonomskih politika.

Služba za odnose sa javnošću


Newsletter CBBiH