Doznačena sredstva po osnovu alokacije SDR od Međunarodnog monetarnog fonda

1.9.2009

Na račun držanja SDR-a (Special Drawing Rights - specijalna prava vučenja) Centralne banke Bosne i Hercegovine (CBBiH) doznačena su sredstva Bosni i Hercegovini po osnovu alokacije SDR-a od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF).

Sredstva su doznačena na osnovu odluke Odbora guvernera MMF-a od 7. augusta 2009. godine o alokaciji SDR-a u vrijednosti od 250 milijardi američkih dolara koja će biti doznačena svim članicama (186 zemalja) u SDR valuti na njihove račune držanja SDR-a kod MMF-a (SDR je baziran na korpi međunarodnih valuta koju čine euro, američki dolar, japanski jen i britanska funta). Računi držanja SDR-a predstavljaju devizne rezerve članica kod svojih centralnih banaka.

Bosni i Hercegovini je, prema rasporedu MMF-a, dodijeljeno ukupno 140,4 miliona SDR. Na račun držanja SDR-a CBBiH već je doznačen iznos od 125.355.487 SDR, ekvivalent 266.940.623,55 KM, koji predstavlja opštu alokaciju, dok će iznos od 15 miliona SDR-a koji predstavlja specijalnu alokaciju biti doznačen 9. septembra 2009. godine.

Sredstva mogu biti iskorištena za jačanje deviznih rezervi i za vanjsku likvidnost, a prema preporuci MMF-a, ni u kojem slučaju se ne bi smjela koristiti za povećanje budžetske potrošnje.

Odobrena alokacija SDR-a ne smije biti zamjena za postojeći Stand by aranažman ili neki drugi program, kao što ne bi trebalo da na bilo koji način dođe do odlaganja provođenja politika i mjera usvojenih tekućim programom. 


Newsletter CBBiH