Podrška EU u izgradnji kapaciteta upravljanja ljudskim resursima CBBiH

Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH), u saradnji s Njemačkom centralnom bankom (Deutsche Bundesbank) i Češkom narodnom bankom, počela je 1. septembra 2009. godine realizaciju projekta pod nazivom «Izgradnja kapaciteta upravljanja ljudskim resursima Centralne banke Bosne i Hercegovine».

U okviru dugoročne strategije poslovanja u skladu sa standardima i praksom razvijenih centralnih banaka, CBBiH planira razviti i poboljšati svoje djelovanje u svim oblastima koje pokriva. Razvoj ljudskog kapitala CBBiH jedan je od najvažnijih ciljeva, jer CBBiH smatra da će samo pomoću kompetentnog osoblja biti u stanju uspješno ispuniti zadatke koji pred njom stoje.

Cilj projekta, koji će trajati šest mjeseci, jeste povećati efikasnost i razviti moderni sistem upravljanja ljudskim resursima u CBBiH u skladu s evropskim standardima i međunarodno priznatim najboljim praksama, kako bi se operativno unaprijedio institucijski kapacitet, a radi daljeg razvoja i priprema, u drugim relevatnim područjima, za evropske integracije.

Posebna pažnja, u okviru projekta, usmjerila se na primjenu preporuka Basela II koje se odnose na operacijski rizik u upravljanju ljudskim resursima. Namjera je, također, da se osiguraju efikasni i transparentni procesi i procedure iz oblasti ljudskih resursa, kao i pouzdani mehanizmi izvještavanja, razvoj baze podataka o ljudskim resursima koja će poslužiti kao osnova za pouzdano statističko i analitičko izvještavanje, primjenu modernih praksi u upravljanju ljudskim resursima i kontinuirano poboljšanje sistema

U sklopu projekta, planirane su studijske posjete i razmjena znanja i iskustava s ekspertima Deutsche Bundesbank i Češke narodne banke, te organizovanje regionalne konferencije o upravljanju ljudskim resursima u centralnim bankama po završetku projekta.

Projekat finansira Evropska Unija iz sredstava predpristupne pomoći Evropske komisije u BiH - IPA 2007. kroz Twinning Light projekat, a Deutsche Bundesbank i Češka narodna banka osiguraće kvalifikovane i iskusne eksperte za njegovu implementaciju.


Newsletter CBBiH