Okruglim stolom završena međunarodna konferencija o ljudskim resursima

Okruglim stolom o tehničkoj saradnji centralnih banaka, u Sarajevu je u četvrtak, 25. februara 2010. godine završena međunarodna konferencija o ljudskim resursima pod nazivom «Uloga i značaj upravljanja ljudskim resursima u centralnim bankama i drugim finansijskim institucijama», čiji je organizator bila Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH).

Konferencijom je okončan projekat «Jačanje kapaciteta upravljanja ljudskim resursima u Centralnoj banci Bosne i Hercegovine» koji je počeo u septembru 2009. godine, a realizovan je u okviru Twinning Light programa. Projekat je finansirala Evropska Unija i proveden je u saradnji s partnerskim centralnim bankama Njemačke i Češke.

Tokom konferencije i okruglog stola, projekat je ocijenjen kao izuzetno uspješan, te je otvorio mogućnost nastavka saradnje sa centralnim bankama zemalja članica EU i zemalja koje su na putu evropskih integracija.

Na konferenciji su prezentovana iskustva centralnih banaka u upravljanju ljudskim resursima. Istaknuto je kako uloga i značaj upravljanja ljudskim resursima raste i da ljudski resursi trebaju biti inicijatori promjena i odgovora na izazove savremenog doba, poput globalizacije, tehnološke inovacije, stremljenja ka evropskim integracijama i drugih, za što je potreban stručan i educiran kadar.

Saradnja centralnih banaka smatra se izuzetno važnom, imajući u vidu da su centralne banke stubovi finansijske stabilnosti. Svjesne takve uloge, vrše bezrezervnu razmjenu iskustava i znanja.

U radu konferencije, osim predstavnika CBBiH, delegacije Evropske komisije u BiH i centralnih banaka Njemačke i Češke, koji su bili vođe projekta, učestvovali su i predstavnici Evropske centralne banke (ECB) i predstavnici centralnih banaka Holandije, Austrije, Francuske, Hrvatske, Albanije, Crne Gore, zaduženi za ljudske resurse.

Služba za odnose sa javnošću


Newsletter CBBiH