Doznačena sredstva po osnovu stand-by aranžmana

26.3.2010

Na račun Centralne banke Bosne i Hercegovine (CBBiH) 26. marta/ožujka 2010. godine, doznačeno je 138.360.605,81 EUR po osnovu stand-by aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom (MMF).

Sredstva su, po nalogu Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine, konvertovana u  270.609.823,66 KM i u sljedećim iznosima prebačena na entitete: Federacija Bosne i Hercegovine 180.406.549,11 KM (2/3 ukupnog iznosa), Republika Srpska 90.203.274,55 KM (1/3 ukupnog iznosa).

Služba za odnose sa javnošću


Newsletter CBBiH