Standard and Poor's objavio godišnji izvještaj o kreditnom rejtingu BiH za 2009. godinu

27.9.2010

Međunarodna agencija za kreditni rejting Standard & Poor's objavila je Godišnji izvještaj o suverenom kreditnom rejtingu Bosne i Hercegovina za 2009. godinu, u kom je navedeno da je rejting Bosne i Hercegovine ostao nepromijenjen, B+ sa stabilnim izgledima.

U Godišnjem izvještaju su navedeni svi relevantni pokazatelji koji utiču na rejting Bosne i Hercegovine. Dodijeljeni suvereni kreditni rejting Bosne i Hercegovine je, prema mišljenju Agencije Standard & Poor's, ograničen složenim političkim sistemom i velikim državnim aparatom. Ovakav sistem usporava  proces  reformi i nastavlja se do održavanja opštih izbora u oktobru 2010. godine. Fiskalna fleksibilnost i upravljanje na nivou države su i dalje slabi i ograničeni velikim uslovnim obavezama, uz prisustvo vanjske izloženosti.

Rejting je podržan činjenicom da je vlada dala prioritet servisiranju vanjskog duga. Aranžman valutnog odbora koji je uspješno usmjeravao ekonomiju kroz turbulentan period od godinu i po dana, također, predstavlja podršku rejtingu. U junu 2009. godine, monetarna stabilnost, obezbijeđena aranžmanom valutnog odbora, ojačana je  potpisivanjem trogodišnjeg stand-by aranžmana s Međunarodim monetarnim fondom (MMF), vrijednim 1,57 milijardi US dolara, koji je pomogao da se smanji rizik od poremećaja i prekida u finansijskim prilivima Bosne i Hercegovine uzrokovanih ekonomskom i finansijskom krizom.

Prema mišljenju analitičara, uspješno izvršenje stand-by aranžmana koje je postalo značajno fiskalno sidro dovešće do većeg stepena fiskalne fleksibilnosti. Ovo zavisi od pune implementacije ukupne fiskalne strategije čiji je cilj budžetska konsolidacija, naročito velikog državnog aparata (potrošnja vlade  je bila oko 50% BDP-a u 2009. godini) i složenog okvira fiskalne politike.

Pokazalo se da provođenje planiranih politika ide dosta teško zbog političkih uticaja. MMF je dva puta odlagao isplate sredstava zbog neuspjeha vlasti da blagovremeno izvrše prilagođavanje socijalnih izdataka. Na osnovu budžetskog deficita vlade koji je za 2009. godinu procijenjen na 5,6% BDP-a, očekuje se smanjenje deficita na oko 4,7% BDP-a u 2010. godini, što je uzrokovano uslovima iz stand-by aranžmana, i da će bruto dug dostići skoro 47% BDP-a do kraja 2010. godine.

Kao dio stand-by aranžmana, veće  banke u stranom vlasništvu obavezale su se da će zadržati prekograničnu izloženost u Bosni i Hercegovini i time podržati svoje ispostave u Bosni i Hercegovini tokom 2010. godine. Finansijski račun je nastavio bilježiti suficit tokom 2009. godine, prvenstveno zbog novih kredita i stabilnih priliva direktnih investicija. Ovi prilivi se odnose dijelom na dokapitalizaciju banaka-kćerki od njihovih banaka-majki. Bez obzira na ranjivosti bankarskog sektora (naglo povlačenje depozita krajem 2008. godine i pogoršanje kvaliteta aktive), situacija u bankarskom sistemu bila je prilično stabilna.

Konačno, izgledi za dalju integraciju u Evropsku Uniju u srednjoročnom ka dugoročnom periodu predstavljaju političko sidro i oni su faktor koji podržava i pomaže rejtingu, a prema procjeni analitičara, i jaka podrška međunarodne zajednice za koju se očekuje da će biti vrlo aktivna u sprečavanju destabilizirajućih događaja u zemlji, kako finansijskih tako i političkih.

Stabilan izgled pravi ravnotežu između potencijalnog rasta na srednji i duži rok i očekivanja analitičara da će Bosna i Hercegovina nastaviti da se pridržava obaveza iz stand-by aranžmana, uprkos teškoj situaciji s budžetom, kompleksnoj političkoj strukturi i vanjskoj i unutrašnjoj osjetljivosti finansijskog sistema.

Kreditna sposobnost bi mogla biti poboljšana ako Bosna i Hercegovina nastavi da napreduje s planom strukturalne konsolidacije budžeta, poboljša institucionalni okvir tako da vodi ka integraciji u EU i da implementira strukturalne reforme koje jačaju rast (npr. smanjujući veličinu javnog sektora). S druge strane, rejting bi mogao doći pod pritisak ako debalansi budžeta ne budu riješeni, što bi dovelo do neispunjenja uslova iz stand-by aranžmana, a što bi moglo uticati na povjerenje investitora i štediša i predstavljati rizik za ekonomsku i finansijsku stabilnost.

Služba za odnose s javnošću


Newsletter CBBiH