MOODY'S – BiH zadržala kreditni rejting

26.12.2011

Međunarodna bonitetna kuća Moody's Investor Service zadržala je istu ocjenu kreditnog rejtinga Bosne i Hercegovine, B2 s negativnim izgledima.

Analitičari Agencije Moody's ocjenjuju da će nepostojanje vlade na državnom nivou od izbora koji su održani u oktobru 2010. godine, odložiti napredak političkih reformi i strukturalnih ekonomskih reformi, što će onemogućiti pristup finansijskoj podršci izvana.

Usporen ekonomski oporavak u BiH, s rastom od 2% ili manje u 2011. godini i daljim smanjenjem koje se predviđa u 2012. godini, podudara se sa situacijom u regionu i Evropi u cjelini.

Postojeća politička situacija negativno utiče na povjerenje i može odvratiti investitore, domaće i strane, smatraju analitičari ove agencije.

Jačanje institucija kroz implementaciju strukturalnih reformi, pojednostavljivanje procesa političkog odlučivanja, unapređenje međuentitetskih odnosa i jačanje vladinih finansija doveli bi do poboljšanja kreditnog rejtinga.

Neformiranje vlade na državnom nivou, što bi spriječilo implementaciju ustavnih reformi koje su potrebne za integraciju u Evropsku uniju ili ekonomsku reformu koju zahtijevaju kreditori, uzrokovalo bi smanjenje kreditnog rejtinga BiH.

 

Služba za odnose sa javnošću


Newsletter CBBiH