Doznačena sredstva na osnovu stand-by aranžmana

27.9.2012

Na račun Centralne banke Bosne i Hercegovine (CBBiH) 26. septembra 2012. godine, doznačena je prva tranša u iznosu od 50,73 miliona SDR na osnovu stand-by aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom (MMF).

CBBiH je na pomenuti datum valute, za ukupno primljena sredstva u SDR, odobrila odgovarajući iznos u domaćoj valuti (118,9 miliona KM) na odgovarajući račun/podračune u odnosu: 2/3 za Federaciju BiH (79,3 miliona KM) i 1/3 za Republiku Srpsku (39,6 miliona KM). Nakon umanjenja navedenog ukupnog iznosa (u SDR i u KM) za sve troškove koji prate odobrenje tranše SBA, CBBiH će na osnovu instrukcija ministarstava finansija Federacije BiH i Republike Srpske izvršiti dalji transfer sredstava u domaćem platnom prometu.

 

Služba za odnose sa javnošću


Newsletter CBBiH