U CBBiH potpisan Sporazum o Programu bilateralne pomoći i izgradnje kapaciteta centralnih banaka

U Centralnoj banci Bosne i Hercegovine (CBBiH) 11. decembra 2013. godine potpisan je Sporazum o  Programu  bilateralne pomoći i izgradnje kapaciteta centralnih banaka, a koji će biti realiziran uz podršku Švicarskog sekretarijata za ekonomske poslove (SECO).

Sporazum će biti na snazi tri godine (2014-2016), uz mogućnost produžetka, a potpisali su ga ambasador Švicarske u BiH gdin. André Schaller u ime organizacije SECO i guverner CBBiH dr Kemal Kozarić, čime je označen početak realizacije programa. 

„Kao u svim našim programima saradnje s Bosnom i Hercegovinom, radimo zajedno kao bliski partneri. Centralna banka Bosne i Hercegovine odlučuje koje kapacitete želi da ojača pod Programom bilateralne pomoći i izgradnje kapaciteta centralnih banaka, npr. u ekonometriji i makroekonomskom modeliranju. U isto vrijeme, rad na istraživačkim radovima i učešće na konferencijama i kursevima o ovim temama daće mogućnosti za međusobnu razmjenu s učesnicima iz drugih centralnih banaka, uključujući i Švicarsku narodnu banku", rekao je ovom prilikom ambasador Schaller.

Program će implementirati Institut za međunarodne studije (Graduate Institute of International Studies - GIIS) iz Ženeve. Namjena predloženog programa je da se CBBiH omogući pristup tehničkoj ekspertizi izvan Zapadnog Balkana i poboljša pristup najboljim međunarodnim praksama, posebno u oblasti ekonometrije i razvoja finansijskih modela, unapređenja kvalitete analize statističkih podataka i poboljšanja analitičkih i istraživačkih kapaciteta u ključnim oblastima djelovanja CBBiH.

Služba za odnose s javnošću


Newsletter CBBiH