14.7.2021

1. Kako prepoznati krivotvorine?

2. Šta građani mogu i treba da urade ukoliko posumnjaju da imaju krivotvorine?

3. Da li se građanin na neki način može obeštetiti, odnosno da li može dobiti ispravnu novčanicu ukoliko se ustanovi da posjeduje krivotvorinu?

4. Kada, u kojim situacijama, gdje i na koji način se može zamijeniti oštećeni novac?

Krivotvoreni i oštećeni novac


1. Da bi provjerili sumnjivu novčanicu, neophodno je poznavati zaštitna obilježja novčanica KM (link na https://cbbh.ba/Content/Read/645). Većina zaštitnih obilježja može se provjeriti bez upotrebe bilo kakve opreme, dakle može ih provjeriti svaka osoba. Osim toga, postoje i obilježja koja se provjeravaju pomoću odgovarajuće opreme kao što su lupe, UV lampe i dr., a koju koriste banke i druge institucije. O svim ovim obilježjima Centralna banka Bosne i Hercegovine obavještava javnost prilikom puštanja u opticaj novih serija novčanica. U slučaju sumnje, preporučuje se provjeriti što više zaštitnih obilježja na novčanici. Krivotvorine KM novčanica su uglavnom vrlo lošeg kvaliteta, odnosno ne posjeduju zaštitna obilježja, ili su ona loše imitirana. Kod imitiranih obilježja, razlike se najlakše mogu uočiti njihovim poređenjem sa obilježjima na drugoj novčanici koja nije sumnjiva.

Krivotvorene kovanice se od autentičnih mogu razlikovati vizuelno, te po dimenzijama, težini, materijalu, magnetnim svojstvima, detaljima u kovanju i sl. 

2. Osim izrade i stavljanja u opticaj krivotvorina, kažnjivo je i neprijavljivanje krivotvorenog novca, kao i njegovo dalje proslijeđivanje. Ukoliko građani znaju ili sumnjaju da posjeduju krivotvoreni novac, dužni su to prijaviti organima ministarstva unutrašnjih poslova. Informacije o tome od koga, gdje i kada su dobili krivotvorinu, mogu biti od velike važnosti u pronalaženju osoba koje rasturaju krivotvorine.

3. Krivotvoreni novac je bezvrijedan i ne može biti zamijenjen.

4. Pod oštećenim novčanicama KM podrazumijevaju se novčanice koje su nacijepljene ili iscijepane na dva ili više dijelova, pa su njihovi dijelovi lijepljenjem sastavljeni ili mogu biti sastavljeni u cijele novčanice; novčanice kojima uslijed oštećenja nedostaje jedan ili više dijelova i novčanice koje su oštećene masnoćom, bojom i slično, ili su nagorjele, progorjele, nagrižene ili izblijedile. U zavisnosti od stepena oštećenja građani mogu obaviti zamjenu oštećenih novčanica KM u komercijalnim bankama ili u Centralnoj banci. Komercijalne banke će obaviti zamjenu oštećenih novčanica KM, pod uslovom da podnosilac zahtjeva (fizičko ili pravno lice) predoči više od 60% novčanice KM, koja je u jednom dijelu i sadrži barem jedan serijski broj ili iz dva ili više dijelova i sadrži oba serijska broja. Komercijalna banka će obaviti zamjenu novčanica KM u punom iznosu i bez naknade. Ukoliko oštećena novčanica KM ne ispunjava uslove za zamjenu u komercijalnim bankama, komercijalna banka će podnosioca zahtjeva uputiti da zahtjev za zamjenu oštećenih novčanica KM podnese Centralnoj banci. Zahtjev se podnosi lično na Obrascu„Zahtjev za zamjenu oštećenog novca u KM“. Zahtjev se može dostaviti u Odjeljenje trezora Sektora za monetarne operacije, upravljanje deviznim rezervama i gotovinom Centralnog ureda Centralne banke u Sarajevu ili izdvojenom trezoru Glavne banke Republike Srpske Centralne banke BiH u Banjoj Luci. Podnosilac zahtjeva (fizičko ili pravno lice) prilikom predaje oštećenih novčanica KM na zamjenu, dužan je navesti porijeklo novčanica KM, način na koji je došlo do oštećenja i šta se dogodilo s dijelovima koji nedostaju, opis vrste mrlje, onečišćenja i drugog oštećenja na priloženoj novčanici KM. Uz popunjen obrazac zahtjeva, podnosilac je dužan dostaviti kopiju lične karte i dokaze kojima potvrđuje navode iz zahtjeva. Centralna banka za svaki pojedinačni slučaj, na osnovu podnesenog zahtjeva s priloženom dokumentacijom, utvrđuje autentičnost i procjenjuje oštećenje, odnosno utvrđuje postojanje osnova za zamjenu oštećenih novčanica KM. Ukoliko Centralna banka utvrdi postojanje osnova za zamjenu oštećenih novčanica KM, obaviće zamjenu. Zamjena se obavlja u punom iznosu i bez naknade. Ukoliko nakon obavljene procjene Centralna banka utvrdi da nema osnova za zamjenu oštećenih novčanica KM, takve novčanice se povlače i uništavaju bez nadoknade vlasniku u skladu sa Zakonom o Centralnoj banci Bosne i Hercegovine, o čemu se podnosilac zahtjeva obavještava pisanim putem.

Pod oštećenim kovanim novcem KM podrazumijeva se kovani novac koji je uslijed oštećenja promijenio autentični oblik (nedostaje jedan ili više dijelova, okrnjen, iskrivljen ili nagrižen), kovani novac koji je oštećen masnoćom, bojom, korozijom ili je nagorio. Komercijalne banke će obaviti zamjenu oštećenog kovanog novca KM ako su na zamjenu podneseni cijeli primjerci kovanog novca KM, za koje je moguće utvrditi da su autentični. Komercijalna banka će obaviti zamjenu kovanog novca u punom iznosu i bez naknade. Centralna banka putem izdvojenih trezora preuzima od komercijalnih banaka oštećeni kovani novac KM i obavlja njegovu zamjenu odobravanjem računa rezervi komercijalnih banaka, u punom iznosu i bez naknade. Postupak zamjene oštećenog kovanog novca KM, u slučaju da oštećeni kovani novac KM ne ispunjava uslove za zamjenu u komercijalnim bankama, a podnosilac predoči više od 60% njegove površine, obavlja se u Centralnoj banci. Više na:

https://cbbh.ba/Content/Read/1090Newsletter CBBiH