Kreditni rejting BiH

Dana 8.marta 2019. agencija za ocjenu kreditnog rejtinga Standard & Poor's potvrdila je Bosni i Hercegovini suvereni kreditni rejting "B" i izmijenila izglede "sa stabilnih na pozitivne".

Detaljnije o rejtingu

Na osnovu odluka Vijeća ministara, Bosna i Hercegovina je potpisala ugovore za izradu i praćenje suverenog kreditnog rejtinga BiH sa dvije međunarodne rejting agencije, Moody's Investors Service i Standard & Poor's. Potpisnik u ime Bosne i Hercegovine je Ministarstvo finansija i trezora BiH. Centralna banka BiH, u svojstvu fiskalnog agenta Ministarstva finansija i trezora BiH, koordinira izradu i praćenje suverenog kreditnog rejtinga BiH.

Aktuelni rejting BiH

Kao rezultat svojih analiza u martu 2019. agencija Standard & Poor's potvrdila je Bosni i Hercegovini suvereni kreditni rejting "B sa pozitivnim izgledima". U februaru 2018. agencija Moody's Investors Service potvrdila je Bosni i Hercegovini suvereni kreditni rejting "B3 sa stabilnim izgledima". Aktuelni kreditni rejting BiH kod obje agencije dat je ispod:

 • B / pozitivni izgledi

  8.3.2019.
  Potvrđen rejting

  Standard & Poor's
 • B3 / stabilni izgledi

  16.2.2018.
  Potvrđen rejting

  Moody's

Newsletter CBBiH