20 godina vezanosti KM za euro

11.10.2021

Na današnji dan, 11. oktobra, prije 20 godina, određen je službeni devizni kurs prema kojem je 1 KM=0,51129 EUR, odnosno 1 EUR=1,95583 KM. O službenom deviznom kursu KM prema EUR tog dana saglasilo se Upravno vijeće CBBiH, utvrđujući odredbe Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Centralnoj banci Bosne i Hercegovine. Navedeni službeni devizni kurs utvrđen je u skladu sa zvaničnim kursom za konverziju njemačke marke (DEM) u odnosu na euro koji je uspostavilo Vijeće Evropske unije.

Poznato je da je CBBiH organizovana po modelu valutnog odbora (engl. currency board), koji, u praksi, predstavlja vrlo jednostavno pravilo koje znači da svako onaj ko želi imati domaći novac – konvertibilnu marku (KM), mora ga kupiti za strani konvertibilni novac. S obzirom na to da je KM vezana za valutu „sidro“, euro, kupovina KM obavlja se po fiksnom deviznom kursu, koji je svih ovih godina doprinio ostvarivanju ciljeva monetarne politike kroz:

  • očuvanje monetarne stabilnosti,

  • očuvanje finansijske stabilnosti,

  • nisku inflaciju,

  • povećavanje štednje građana, izraženo kroz konstantni rast depozita,

  • kreiranje klime za strane investicije,

  • rast deviznih rezervi,

  • podršku privrednom rastu,

  • blagovremeno servisiranje vanjskog duga.

Dakle, da bi valutni odbor funkcionisao, devizne rezerve moraju biti dovoljne da svima onima koji posjeduju novčanice i kovanice KM, uključujući sredstva banaka na računima rezervi u CBBiH i depozite deponenata Centralne banke, omoguće da ih mogu konvertovati u rezervnu valutu. Jednostavnije rečeno, svaka emitovana KM ima pokriće u stranoj valuti ili, izraženo jezikom struke, monetarna pasiva ne smije nikada biti veća od devizne aktive CBBiH.

Puna konvertibilnost konvertibilne marke nikada nije dovedena u pitanje, a domaća javnost, relevantne domaće i međunarodne institucije i investitori nikad nisu doveli u pitanje fiksan kurs KM prema sidrenoj valuti koja predstavlja temelj stabilnosti. I u ekonomskom programu Evropske unije za BiH, valutni odbor je ocijenjen kao sidro stabilnosti, monetarne, a time i finansijske, na koje se oslanjaju međunarodne finansijske institucije, međunarodne agencije za procjenu suverenog kreditnog rejtinga. Na temelju te stabilnosti i strani investitori baziraju svoje ocjene o mogućnostima investiranja u BiH.Newsletter CBBiH