PREDMET: Pismo namjere - poziv za prikupljanje informacija i istraživanje tržišta

26.9.2023

Imajući u vidu da Centralna banka Bosne i Hercegovine, u skladu sa svojim strateškim i drugim planskim dokumentima, duži vremenski period planira neophodnu izgradnju poslovnog objekta za potrebe Glavne jedinice Sarajevo, ovim pismom namjere javno se obraćamo, predstavnicima lokalne samouprave, pravnim licima i građanima na području Kantona Sarajevo za dostavljanje informacija s ciljem temeljitog istraživanja tržišta.

Potrebno je da svi zainteresovani subjekti, dostave podatke o potencijalnom zemljištu – građevinskoj parceli pogodnoj za gradnju poslovnog objekta od javnog interesa, uz sljedeće minimalne zahtjeve:

  • Detaljan opis zemljišta (parcele), tačna lokacija, i tlocrtni prikaz;
  • Površina zemljišta (građevinske parcele), minimalno 2300 m2;
  • Adekvatan saobraćajni prilaz građevinskoj parceli i dobra povezanost s glavnom saobraćajnicom;
  • Uredno vlasništvo, bez upisanih tereta, po mogućnosti uz priložen valjan ZK izvadak;
  • Mogućnost podzemne i nadzemne gradnje po principu -2+P+3;
  • Detaljne informacije o postojećem regulacionom planu i drugoj planskoj dokumentaciji od značaja, koja je na snazi za predmetnu građevinsku parcelu;
  • Okvirnu procijenjenu vrijednost zemljišta sa uračunatim PDV-om, u slučaju da je takav podatak dostupan u momentu prikupljanja informacija (neobavezno).

Imajući u vidu ulogu i značaj Centralne banke Bosne i Hercegovine kao institucije Bosne i Hercegovine, te činjenicu da se radi o izgradnji objekta institucije Bosne i Hercegovine, koji je od javnog interesa, jedinicama lokalne samouprave predlažemo da osim slobodnih lokacija, ponude i bilo koje druge lokacijepogodne za gradnju ovakvog objekta, ali kroz postupak proglašenja općeg interesa i provođenja postupka eksproprijacije koji je regulisan odredbama Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine FBiH", br. 70/2007, 36/2010, 25/2012, 8/2015 - odluka US i 34/2016), odnosno smatramo da bi, u slučaju pronalaženja adekvatne lokacije koja trenutno nije „slobodna“, a za koju postoji mogućnost, upućivanja prijedloga za utvrđivanje javnog interesa za izgradnju objekta Glavne jedinice Sarajevo, takođe trebalo razmotriti.

Molimo zainteresovane predstavnike lokalne samouprave, pravna i/ili fizička lica, da tražene informacije dostave najkasnije do 16.10.2023. godine, do 16.00 sati, na protokol Centralne banke Bosne i Hercegovine, Maršala Tita 25, 71000 Sarajevo ili preporučenom poštom na navedenu adresu, u zatvorenoj koverti, s naznakom – dostava informacija o potencijalnom zemljištu za izgradnju poslovnog objekta.

Napomena: ovo pismo namjere ni na koji način ne obavezuje Centralnu banku Bosne i Hercegovine na odabir zemljišta za kupovinu kroz ovaj postupak prikupljanja informacija, niti na stupanje u bilo kakav obligaciono-pravni odnos. Informacije se u ovoj fazi prikupljaju isključivo s ciljem istraživanja tržišta. Sve kasnije aktivnosti na eventualnom odabiru lokacije i zemljišta za kupovinu Centralna banka Bosne i Hercegovine obaviće na za to propisan način i u zasebnom postupku kojim će se regulisati uslovi i način kupovineNewsletter CBBiH