Jesenji krug srednjoročnih makroekonomskih projekcija CBBiH

20.11.2023

Centralna banka Bosne i Hercegovine je zadržala projekciju ekonomske aktivnosti u 2023.godini nepromijenjenom, na nivou od 1,6%, dok je projekcija inflacije korigovana naniže, do nivoa od 6,3%. U naredne dvije godine, očekujemo oporavak ekonomske aktivnosti, i dalje slabljenje inflatornih pritisaka.

PDF - Jesenji krug srednjoročnih makroekonomskih projekcija CBBiH

Ključne poruke: 

  • U jesenjem krugu srednjoročnih makroekonomskih projekcija objavljujemo projekcije ključnih makroekonomskih varijabli za horizont 2023 – 2025. godina. U projekcijskom razdoblju, očekujemo blag do umjeren rast ekonomske aktivnosti i dalje slabljenje inflatornih pritisaka.
  • U odnosu na majski krug srednjoročnih makroekonomskih projekcija (za period 2023 – 2024. godina), očekivani rast realnog BDP-a je nepromijenjen, i iznosi 1,6%. U 2024. godini, uslijed novih informacija o slabljenju vanjske tražnje, ali i perzistentne inflacije koja umanjuje realnu potrošnju domaćinstava, projiciran je nešto niži realni ekonomski rast, u odnosu na majski krug projekcija, do nivoa od 2,1%. Prema prvim procjenama, rast ekonomske aktivnosti bi mogao biti intenziviran 2025. godine, pri stopi od 3,5%.
  • U 2023. godini projiciramo inflaciju od 6,3%, što je za 1,4 procentni poen niže u odnosu na krug srednjoročnih projekcija iz maja 2023. godine, i konzistentno sa posljednjim brzim procjenama inflacije u kratkom roku. Nastavak postepenog slabljenja inflatornih pritisaka očekujemo do kraja projekcijskog perioda.
  • I dalje naglašavamo kako se ekonomija ne nalazi u klasičnom poslovnom ciklusu, te da su procijenjene vrijednosti realnog BDP-a, njegovih komponenti, i ostalih makroekonomskih varijabli, izložene izuzetno visokom stupnju neizvjesnosti.
  • Ocjenjujemo kako su rizici za inflaciju iznad projicirane viši u odnosu na prvi krug projekcija u 2023. godini. Geopolitički globalni rizici vrše pritisak na cijene energenata i ostalih sirovina na svjetskom tržištu. Takođe, najveći dio inflatornih pritisaka je, trenutno, posljedica rasta domaćih cijena, a moguć je i dalji rast cijena energije i rada na domaćem tržištu.Newsletter CBBiH